Завод за јавно здравље Панчево обавља континуални мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха помоћу аутоматске мобилне станице која се налази на локацији “Народна башта”. Детаљни приказ тренутних мерења можете видети на адреси paneko.kosava.net

На овој адреси можете видети

  • преглед података мерења-резултата мерења за данашњи дан (протекли сат, 8 сати или 24 сата), предходних седам дана или месец дана  http://159.69.199.133/pregledpodataka.php?stanica=72
  • тренутне податке мерења са колор индексом -упозорењем на степен загађења http://159.69.199.133/stanicepodaci.php

Степен загађења ваздуха означен је колор индексом, а значење боја и препоруке за становништво дате су у табели.

Ostavite odgovor