На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу регионалне активности.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 19 доктора, за 08. недељу надзора у 2019. години  од 18.02.2019. 24.02.2019. године, под надзором је била популација 25865 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета (Ин-317,03), двоструко је нижа у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-650,97) са опадајућим трендом у свим општинама ( у општини Вршац је двоструко нижа и изнад је средњег интензитета; Алибунар и Ковачица су средњег интензитета;  Панчево, Ковин  испод средњег интензитета док се у Пландишту, Опову и Бела Цркви не региструје).

Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 30-64 година Ин-507,43 (бр. пријав. 29) затим следе 5-14 година Ин-314,33 (бр. пријав. 15); 65> Ин-265,15 (бр. пријав. 15), 15-29 Ин-240,33 (бр. пријављених 12)  и 0-4 Ин-232,45 (бр. пријав. 11).

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018. –  24.02.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 5121,  што је 30% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (3934). У 8. недељи надзора у 2019. год. укупна Ин је испод прага средњег интензитета, у паду је у односу на прошлу недељу (214,04: 275,53) и у опадајућем је тренду. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 0-4 година Ин-515,53(бр. пријав. 75) затим следе 5-14 година Ин-339,58 (бр. пријав. 111); 65> Ин-248,26 (бр. пријав. 119), 30-64 Ин-165,22 (бр. пријављених 241)  и 15-29 Ин-163,78 (бр. пријављених 98).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 пацијента: 1 из опште популација (Панчево), 2 из ОБ Панчево (1- Панчева, 1-Алибунара), а вирусом грипа типа А код  1 пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце ДЗ Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења ОБ Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 16 болнички лечених пацијената (9-Панчево, 4- Ковачица , 2 –Ковин и 1- Алибунар).

Оставите одговор