На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин) обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 18 доктора, за 09. недељу надзора у 2019. години  од 25.02.2019 03.03.2019. године, под надзором је била популација 23632 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета (Ин-66,47), знатно је нижа у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-317,03) са опадајућим трендом.  У општини Вршац, Алибунар и Панчево је испод средњег интензитета док се у осталим општинама не региструје. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 5-14 година Ин-224,15 (бр. пријава 9) затим следе 0-4 година Ин-111,48 (бр. пријава 5); 15-29 Ин-20,17 (бр пријава 1), 30-64 Ин- 0 и 65> Ин-0.

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018 –  03.03.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 5510,  што је 26% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (4351). У 9. недељи надзора у 2019. год. укупна Ин је испод прага средњег интензитета, у паду је у односу на прошлу недељу (129,29:214,04) и на нивоу је девете недеље у сезони 2017/2018. година (128,69) у опадајућем је тренду. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 0-4 година Ин-247,46 (бр пријава 36) затим следе 65> година Ин-216,96 (бр пријава 104); 5-14 Ин-198,86 (бр пријава 65), 30-64 Ин-91,86 (134)  и 15-29 Ин-83,56 (50).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 пацијента: 1 из опште популација (Панчево), 2 из Опште болнице Панчево (1- Панчева, 1-Алибунара), а вирусом грипа типа А код  1 пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце Дома здрављаПанчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења Опште болнице Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 22 болнички лечених пацијената (12-Панчево, 4- Ковачица , 4 –Ковин, 1- Алибунар и 1-Београд).

Оставите одговор