На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 20 сентинелних доктора, за 12. недељу надзора у 2019. години  од 18.03.2019 24.03.2019. године, под надзором је била популација 26933 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета  (Ин-3,71),  двоструко нижа у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-8,56) са опадајућим трендом.  Осим у општини Алибунар   где је Ин- 71,17 на 100000 становника (регистрован 1 пријављен са ОСГ), у свим општинама Јужнобанатског округа се иста не региструје.

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018 –  24.03.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 6089,  што је 26% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (4834). У 12. недељи надзора  у 2019. години  укупна Ин је испод прага средњег интензитета, у паду је у односу на прошлу недељу (43,58:53,80) и у опадајућем је тренду. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 30-64 година Ин-16,68 (бр пријава 49) затим следе: од 60> Ин-14,30 (бр пријава 42); 5-14 година Ин-5,45 (бр пријава 16); 15-29 година    Ин-5,11 (бр. пријава 15)  и 0-4година Ин-2,04 (бр пријава 6).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 оболела пацијента: 1 из опште популације (Панчево), 2 из Опште болнице Панчево (1- Панчево, 1-Алибунар), а вирусом грипа типа А ( без подтипа) код  1 оболелог пацијента из сентинелног надзора – Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења Опште болнице Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 26 болнички лечених оболелих пацијената (14- Панчево, 4- Ковачица, 5- Ковин, 2- Алибунар и 1-Београд).

*Инциденца (Ин) или учесталост је појам којим се у епидемиологији изражава као број новозаражених или новооболелих особа на најчешће 100000 становника, у току неког временског периода.
Оставите одговор