Епидемиолошка ситуација у Јужнобанатском округу – СЕНТИНЕЛ надзор над обољењима сличним грипу током 07. недеље надзора 2019. године  (од 11.02.2019- 17.02.2019. године) и Популациони надзор над обољењима сличним грипу од 01.10.2018 –  17.02.2019. године и током 07. недеље надзора у 2019. години. На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу регионалне активности.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором популацијe 25193 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је на нивоу средњег интензитета (Ин-650,97), виши је у односу на прошлу недељу посматрања 27% (Ин-472,35) и тренд Ин  обољења сличних грипу је у порасту у општини Вршац док је у Алибунар у паду  и обе су високог интензитета; Ковачица у паду и  средњег интензитета је ; Панчево, Пландиште, Ковин, Опово и Бела Црква испод прага средњег интензитета. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 5-14 година Ин-871,15 (број пријављених 43) затим следе 30-64 година Ин-742,94 (број пријављених 40), старији од 65 година Ин-661,47 (број пријављених 34), 15-29 година Ин-603,25 (број пријављених 30) и 0-4 године старости Ин- 357,14 (број пријављених 17).

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018 –  17.02.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 4477,  што је 25% више у односу у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (3354).

У 7. недељи надзора у 2019. год. укупна Ин је испод прага средњег интензитета и у паду је у односу на прошлу недељу (275,53:322,30). Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 0-4 године Ин-790,49 (број пријављених (115) затим следе 5-14 година Ин-492,55 (број пријављених 161), старији од 65 година Ин- 281,64 (број пријављених 135), 15-29 година Ин-250,68 (број пријављених 150) и 30-64 година Ин-183,73 (број пријављених 268).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 пацијента: један из опште популација (Панчево), двоје из Опште болнице Панчево (1- Панчево, 1-Алибунар), а вирусом грипа типа А код  једног пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења Опште болнице Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 7 болнички лечених пацијената (5-Панчево, 1- Ковачица  пријавњен испред Инфективног одељења ОБ Панчево са смртним исходом, који се може повезати са грипом, и 1 -Ковин).

Оставите одговор