Епидемиолошка ситуација у Јужнобанатском округу – СЕНТИНЕЛ надзор над обољењима сличним грипу, трећа недеља надзора 2020. године  (од 13 19.01.2020. године) и Популациони надзор над обољењима слична грипу:

  • На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције обољења сличних грипу на нивоу спорадичних и изолованих случјева. *Инциденца (Ин) или учесталост је појам којим се у епидемиологији изражава као број новозаражених или новооболелих  особа на најчешће 100.000 становника, у току неког временског периода.
  • На основу регистроване стопе инциденције обољења сличних грипу праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 20 доктора, за 03. недељу надзора у 2020. (под надзором је била популација 32306 становника), укупни интензитет активности вируса грипа је са Ин-43,33 далеко испод прага средњег интензитета (Ин-463) и тренд инциденцеије обољења сличних грипу је у порасту. У општини Ковачицa инциденца је изнад средњег интензитета;  у Панчеву и  Белој Цркви испод средњег интензитета док се у Алибунару, Пландишту, Вршцу, Ковину и Опову иста не бележи. Највећа стопа инциденције је у узрасној групи од 30-64 година Ин-56,48 (број пријављених 5)  и 5-14 година Ин-79,21(број пријављених 4).
  • Анализом Популационог надзора пријава обољења сличних грипу за 2019/2020 годину (од 01.10.2019. –  19.01.2020. године) праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са обољењем сличним грипу износи 2216  што је више него у истом периоду посматрања у сезони  2018/19 године (1879). У трећој недељи надзора инциденција је испод прага средњег интензитета  и изнад прошлогодишњег је нивоа (62,48:41,90) са трендом пораста. Највећа стопа инциденције је у узрасној групи од 0-4 година Ин-116,85 (број пријављених 17) затим следи од 15-29 година Ин-90,25 (број пријављених 54), старији од 65 година Ин- 56,33 (број пријављених 27), 5-14 Ин-55,07 (број пријављених 18) и 30-64 година Ин-49,36 (број пријављених 72).

Вирусолошка ситуација – од почетка надзора  у узетoм узорку бриса гуше и носа од стране инфектолога Опште болнице Панчево, инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09 је доказана код једног хоспитализованог пацијента (1- Панчевo).

 

 

 

Ostavite odgovor