TESTIRAJ – LEČI – ZAŠTITI

U periodu od 21-28. novembra u Evropi se obeležava Evropska nedelja testiranja na HIV i Hepatitise. Inicijativa za obeležavanje Evropske nedelje testiranja (ETW) je pokrenuta inicijativom EuroTEST 2013. godine kao način da se stvori zajednička evropska inicijativa za podizanje svesti o prednostima pravovremenog  testiranja na HIV. Ovogodišnji slogan obeležavanja ove nedelje nosi naziv: Testiraj, Leči, Zaštiti.

Cilj Evropske nedelje testiranja je da se pruži podrška dijalogu između svih partnera u zajednici kako bi se:

– Podstakli ljudi koji bi mogli biti izloženi riziku od HIV-a, hepatitisa i/ili SPI da se testiraju.

– Podstakli zdravstveni radnici da ponude integrisano testiranje na HIV, hepatitis i/ili SPI kao deo rutinske nege u određenim okruženjima i uslovima (u skladu sa aktuelnim evropskim smernicama).

– Podržale i ujedinile organizacije i zajednice da povećaju pristup integrisanom testiranju na HIV, hepatitis i SPI koliko god je to moguće.

Važno je da osobe sa rizikom od HIV-a, virusnog hepatitisa i/ili SPI saznaju za svoju infekciju što je pre moguće. Danas napredak u lečenju HIV-a znači da ljudi koji žive sa HIV-om mogu dugo da žive zdravo ako im se bolest dijagnostikuje na vreme, dok oni sa SPI mogu da se izleče. Kada se ljudima dijagnostikuje HIV i/ili hepatitis kasno, manja je verovatnoća da će dobro reagovati na lečenje i veća je verovatnoća da će imati zdravstvene i/ili komplikacije povezane sa lečenjem. Pored toga, seksualno prenosive infekcije često nemaju niti pokazuju simptome, pa mnogi nisu svesni da imaju SPI koja može izazvati ozbiljne zdravstvene posledice. Kasna dijagnoza HIV-a, virusnog hepatitisa i SPI takođe predstavlja rizik od potencijalnog daljeg prenošenja na druge.

Testiranje je prvi ključni korak za lečenje.

Kada se osoba testira, može da dobije dodatne usluge podrške, uključujući, ali ne ograničavajući se na prevenciju, savetovanje, itd. Pored toga, integrisano testiranje ili testiranje na više od jedne infekcije u vreme pružanja usluge takođe je način da se poveća testiranje pokrivenost i poboljšanje efikasnosti usluga.

Ključne populacije za testiranje na HIV uključuju: muškarce koji imaju seks sa muškarcima, osobe koje injektiraju drogu i ljude koji koriste drogu, seksualne radnike, migrante (uključujući osobe koje potiču iz zemlje sa visokom učestalošću) i mobilno stanovništvo, zatvorenike, trans osobe.

Ključne populacije za testiranje osoba sa većim rizikom za hepatitis su iste kao one za HIV i SPI.  

U osobe sa povećanim rizikom da žive sa nedijagnostikovanim hepatitisom spadaju: pacijenti koji su na dugotrajnoj hemodijalizi, osobe koje su primile krv krvne proizvode ili organe pre nego što je sproveden skrining na hepatitis C ili gde skrining još uvek nije široko rasprostranjen, zdravstveni radnici.

Izvor:

http://www.testingweek.eu/about-european-testing-week/

Ostavite odgovor