Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Zavod za javno zdravlje Pančevo u okviru svojih aktivnosti promocije zdravlja kontinuirano poslednjih 15 godina sprovodi edukacije na temu štetnosti duvanskog dima, najviše mladih, ali i roditelja i prosvetnih radnika. U periodu od 2004. do 2018. godine zdravstveno vaspitnim radom na temu prevencije upotrebe duvana obuhvaćeno je preko 11 000 učenika u Južnobanatskom okrugu. https://www.facebook.com/zjzpa/posts/1831003773585002

U 2017. godini 872 učenika šestih razreda u 20 osnovnih škola u Južnom Banatu je odslušalo predavanje ’’Dišimo punim plućima!’’ U 2018. godini nastavljamo sa aktivnostima na ovu temu u školama u okrugu, a nedavno smo podsetili javnost i na štetnost nargila, pogotovo za maloletnike.

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je DUVAN I BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA. Kampanja se obeležava pod sloganom „DUVAN SLAMA SRCA“ jer je duvan značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova. Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji posledično umiranje i obolevanje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno. Zbog kardiovaskularnih bolesti (KVB) umire više ljudi nego od bilo koje druge bolesti u svetu, a 12% smrtnih slučajeva izazvanih  kardivaskularnim bolestima nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za  kardiovaskularne  bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska.Globalna epidemija duvana usmrti preko 7 miliona ljudi svake godine, a od toga skoro  900000 nepušača umre zbog izloženosti duvanskom dima. U svetu ima više od jedne milijarde pušača, od toga skoro 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Svetski dan bez duvana 2018.godine  ima za cilj da:

  • ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti i povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koje su vodeći uzrok smrti na svetu i poveća svest u širim slojevima stanovništva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem;
  • pruži mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštiti ljude od upotrebe duvanskih proizvoda i stimuliše države da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje potiču iz Okvirne konvencije o kontroli duvana.

Mere Svetske zdravstvene organizacije nazvane MROWER u skladu su sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana i države bi trebalo da ih primene da bi se smanjila upotreba duvana i da bi se stanovništvo zaštitilo od nezaraznih hroničnih bolesti, a obuhvataju:

  • Praćenje (MONITOR) učestalosti upotrebe duvana i politike prevencije;
  • Zaštita (PROTECT) ljudi od od izloženosti duvanskom dimu obezbeđivanjem zatvorenog javnog i radnog prostora i javnog prevoza potpuno bez duvanskog dima;
  • Pružanje pomoći (OFFER) pomoći pri odvikavanju od pušenja (pokriveno zdravstvenim osiguranjem, široka podrška stanovništvu, uključujući i kratak savet zdravstvenih radnika i besplatno telefonsko savetovanje za odvikavanje od pušenja na celoj teritoriji države);
  • Upozoravanje (WARN) na opasnosti od duvana obezbeđivanjem jednoobraznih/ standardizovanih pakovanja i/ili velikih slikovnih zdravstvenih upozorenja na svim pakovanjima duvanskih proizvoda i sprovođenje efikasnih medijskih kampanja protiv upotrebe duvana koje informišu stanovništvo o štetnostima upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu;
  • Primena (ENFORCE) sveobuhvatne zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzorstva duvanske industrije; i
  • Povećanje (RAISE) poreza na duvanske proizvode koji bi na taj način postali manje dostupni.

Korisni linkovi:

Ostavite odgovor