Ove godine Zavod za javno zdravlje Pančevo obeležava dan svog osnivanja svečano i radno -stručnom konferencijom „Alergeni polen i polenske alergije“. Konferencija će se održati u maloj sali Gradske uprave dana 6.11.2019. od 11-14 časova sa sledećim programom:

  • Praćenje alergenog polena u državnoj mreži Republike Srbije – Mirjana Mitrović, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
  • Alergeni polen u vazduhu – dr Snežana Đurić, Zavod za javno zdravlje Pančevo
  • Oboljenja izazvana polenima kod pacijenata lečenih u alergološkoj ambulanti OB Pančevo- dr Slavica Đurica, Opšta bolnica Pančevo
  • Uticaj polena ambrozije na egzacerbaciju astme u dečjem uzrastu – dr Slobodan Prodanović, Opšta bolnica Pančevo
  • Alergijski konjuktivitisi – dr Dragan Stanković,Opšta bolnica Pančevo
  • Alergijski rinitisi – dr Danijela Mutavdžić,Dom zdravlja Pančevo
  • Polen i globalne klimatske promene – prim dr Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje Pančevo
  • Korišćenje internet resursa za polen – prim dr Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje Pančevo

Konferencija je akreditovana  kod Zdravstvenog saveta A-1-1677/19, besplatna je i donosi 6 bodova za učesnike -lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, biologe, sanitarne tehničare, sanitarno-ekološke inženjere.

Na neophodnost monitoringa polena suspendovanog u vazduhu ukazala je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zvaničnim zaključcima sastanka na temu “Phenology and Human Health: Alergic Disorders”, koji je održan u Rimu 2003. godine. Naime, u poslednjih 50 godina se registruje povećan intenzitet polinacije usled globalnih klimatskih promena. Rezultati monitoringa alergenog polena omogućavaju proučavanje, prevenciju i dijagnostikovanje i od značaja su i za lečenje polenskih alergija.

Sa prvim znacima proleća i bujanja vegetacije ogroman broj ljudi širom planete suočava se sa simptomima alergije. Polenova zrna kod više od 20% ljudske populacije izazivaju alergijske reakcije (bronhitis, konjuktivitis, dermatitis, polensku kijavicu), dok u slučaju dugotrajnog i višegodišnjeg izlaganja visokim koncentracijama jedan deo ljudske populacije oboleva od hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme.

Konferenciju će otvoriti predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije koji će prikazati na koji način se prati alergeni polen u vazduhu na teritoriji Republike Srbije. Prvi uređaj za monitoring polena je postavljen 2001. godine, da bi danas nacionalnu mrežu mernih stanica činilo 25 uređaja. Svi podaci koji se nalaze u nacionalnoj bazi podataka se šalju u evropsku bazu EAN (European Aeroallergen Network). Ove informacije su dostupne na internetu i osobe koje planiraju da putuju mogu da se informišu o zdravstvenom riziku vrsta čija je polinacija u toku.

Ostali predavači će prikazati informacije o etiologiji, patogenezi, kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju polenskih alergija.

Ostavite odgovor