Novi priručnik „Bolničke infekcije – definicije” u izdanju Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je pripremljen u cilju usaglašavanja definicija bolničkih infekcija – infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom sa definicijama koje se koriste u zemljama Evropske unije, a koje je pripremio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Ove definicije će se koristiti kako tokom izvođenja Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija koja se ove godine izvodi u okviru evropske studije, tako i tokom nadzora nad bolničkim infekcijama, počevši od januara 2018. godine (prema Pravilniku o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija, „Sl. glasnik RS”, br. 77/2015, i Pravilniku o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih stanja, „Sl. glasnik RS”, br. 44/2017).

Bolničke infekcije – definicije

 

Ostavite odgovor