U skladu sa Uputstvom za sprovođenje lečenja nepolodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) Zavod za javno zdravlje Pančevo kao zdravstvena ustanova  osposobljena za dijagnostiku koja se sprovodi u okviru lečenja neplodnosti, obavlja niz mikrobioloških ispitivanja predviđenih  ovim uputstvom, za osigurana lica a na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ispitivanja koja se obavljaju kod ŽENA, prema uputu izabranog lekara – specijaliste ginekologije  obuhvataju:

  • mikrobiološka ispitivanja bakterija Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum iz vaginalnog brisa)
  • mikrobiološka ispitivanja na Chlamydia trachomatis iz cervikalnog brisa
  • ispitivanja iz krvi na antitela i antigen HIV, na antitela HCV, na HBs antigen i na antitela Treponeme palidum (VDRL)
  • serološki pregled na Toxoplasma gondii i Rubella
  • mikrobiološki pregled sa antibiogramom i mikološki pregled na Candida spp. iz vaginalnog i iz cervikalnog brisa

Ispitivanja koja se obavljaju kod MUŠKARACA, prema uputu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine obuhvataju:

 

  • mikrobiološka ispitivanja bakterija Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum iz uretralnog brisa)
  • mikrobiološka ispitivanja na Chlamydia trachomatis iz uretralnog brisa
  • ispitivanja iz krvi na antitela i antigen HIV, na antitela HCV, na HBs antigen i na antitela Treponeme palidum (VDRL)
  • spermokulturu (bakteriološki pregled sa antibiogramom, mikološki pregled na Candida spp.)
  • mikrobiološki pregled sa antibiogramom i mikološki pregled na Candida spp iz uretralnog brisa
Ostavite odgovor