U okviru projekta  „Mere za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu“  u toku je kampanja za  informisanje građanstva o ambroziji kao alergenu i bezbednim načinima njenog uklanjanja sa privatnog zemljišta. Pozivamo na prezentacije koje će se odvijati po sledećem rasporedu:

  •   MZ Jabuka                                               5. juli 2024., 18:45č
  •   Dom kulture Glogonj                            5. juli 2024., 20:15č
  •   MZ Mladost                                           9. juli 2024., 19:00č
  •   MZ Kačarevo                                        10. juli 2024., 18:00č
  •   Dom kulture Banatsko Novo Selo     10. juli 2024., 19:45č
  •   MZ Ivanovo                                         11. juli 2024., 18:00č
  •   MZ Banatski Brestovac                      11. juli 2024., 19:45č
  •   MZ Dolovo                                           13. juli 2024., 10:00č
  •   MZ Starčevo                                        15. juli 2024., 18:00č
  •   MZ Omoljica                                       15. juli 2024., 19:45č

Ove prezentacije organizuju se u okviru projekta „Mere za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu“  koji sprovodi Grad Pančevo i JKP „Zelenilo“ Pančevo. Ovaj projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijku podršku EU i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Više o projektu EU za zelena agenda u Srbiji na linku: EU za Zelenu agendu u Srbiji | United Nations Development Programme (undp.org).

Ostavite odgovor