Drugi svetski dan bezbednosti hrane obeležava se 7. juna 2020. kako bi se skrenula pažnja i nadahnule akcije za sprečavanje, otkrivanje i upravljanje rizicima od hrane, doprinoseći bezbednosti hrane, zdravlju ljudi, ekonomskom prosperitetu, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju. Ovaj dan obeležava se u saradnji Svetske zdravstvene organizacije i  Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Pod temom „Bezbednost hrane, svačiji je posao“, promoviše se svest o bezbednosti hrane i pozivaju zemlje i donosioci odluka, privatni sektor, civilno društvo, organizacije UN i šira javnost da preduzmu akcije.

Sigurnost hrane je zajednička odgovornost vlada, proizvođača i potrošača. Svi moraju imati ulogu od njive do trpeze kako bi osigurali da hrana koju konzumiramo bude sigurna i da neće naštetiti našem zdravlju. Kroz Svetski dan bezbednosti hrane, Svetska zdravstvena organizacija nastoji da uvede bezbednost hrane u javni plan i smanji globalni teret bolesti izazvanih hranom.

Činjenice i brojke:

 • Procenjuje se da se 600 miliona ljudi u svetu – skoro 1 od 10 – razboli nakon jela kontaminiranog hranom, a 420 000 njih umre svake godine.
 • 40 procenata obolelih od bolesti prenesene/uzrokovane hranom su deca mlađa od 5 godina, sa 125 000 smrtnih slučajeva svake godine.
 • Nebezbedna hrana je obično infektivne ili toksične prirode, zagađena bakterijama, virusima, parazitima ili hemikalijama koje ulaze u organizam putem kontaminirane hrane ili vode.
 • Bolesti uzrokovane hranom ometaju socioekonomski razvoj, opterećuju zdravstveni sistem i nanose štete nacionalnim ekonomijama, turizmu i trgovini.
 • Vrednost trgovine hranom je 1,6 biliona dolara, što je otprilike 10 procenata ukupne godišnje trgovine na globalnom nivou, a zbog nebezbedne hrane gubi se godišnje oko 95 milijardi dolara.
 • Bezbedna hrana je presudna, ne samo za bolje zdravlje i sigurnost hrane, već i za kvalitet života, ekonomski razvoj, trgovinu i međunarodnu reputaciju svake zemlje.
 • Klimatske promene su povezane sa geografskom pojavom i rasprostranjenošću opasnosti izazvanih hranom.
 • Rezistentni mikroorganizmi (otporni na antimikrobna sredstva) mogu se preneti direktnim kontaktom između životinja i ljudi, ili kroz prehrambeni lanac i životnu sredinu. Procena je da 700 000 ljudi širom sveta, svake godine premine zbog antimikrobno otpornih infekcija.
 • Dobre higijenske prakse u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru pomažu smanjenju nastanka i širenja bolesti prouzrokovanih hranom.
 • Potrebni su bolji podaci i protok informacija da bismo razumeli dalekosežni uticaj nesigurne hrane.
 • Edukacija o sigurnosti hrane pomaže da potrošači budu informisani, da čine zdrave izbore i podstiču-zahtevaju sigurnije snabdevanje hranom.

Neophodni procesi:

 1. Osigurati bezbednost -Vlada mora da obezbedi bezbednu i kvalitetnu-nutritivno vrednu hranu za sve
 2. Odgajati na sigurnom – Poljoprivreda i proizvođači hrane moraju usvojiti dobre proizvođačke prakse
 3. Čuvati na sigurnom – Poslovni subjekti moraju osigurati očuvanje bezbednosti hrane
 4. Jesti sigurno – Svi potrošači imaju pravo na sigurnu, zdravu i nutritivno vrednu (hranljivu) hranu
 5. Udruživanje radi sigurnosti – Bezbednost hrane je zajednička odgovornost!

U kontroli higijenske-zdravstvene ispravnosti hrane i vode, kontroli higijenskog stanja objekata i zaposlenih siguran partner proizvođačima, distributerima, prodavcima i svim zainteresovanima je ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO.

Saveti:

Prodavci -čuvajte sigurnost potrošača, prodajne površine perite i dezinfikujte, održavajte higijenu svojih ruku.

Potrošači-prilikom kupovine osigurajte da su vam ruke čiste i održavaje rastojanje od drugih kupaca najmanje 1m.

Nakon kupovine- operite ruke sapunom i vodom pre rukovanja hranom, operite voće i povrće pre jela i li kuvanja, sve kvarljive namirnice smestite u frižider što je pre moguće, dobro skuvajte hranu (70 stepeni S) posebno meso, živinu, jaja i morske plodove.

Kada kupujete gotovu hranu spremnu za jelo – proverite da li su vam ruke čiste, da li je hrana dobro kuvana i da li je pravilno čuvana (toplo na toplom, hladno na hladnom), da li je korišćena zdravstveno ispravna voda i sirovine.

Učite decu od najmlađeg uzrasta kako da rukuju i pripremaju bezbednu hranu -tako stvaramo nove generacije zdravih potrošača.

Ostavite odgovor