Светски дан здравља 2020.године наглашава значајну улогу медицинских сестара и бабица у пружању здравствене заштите широм света и позива на подизање капацитета како би се обезбедила боља подршка здравственом систему. Поводом Светског дана здравља ове године биће објављен први глобални извештај о сестринству у свету, који ће пружити увид у глобалну слику тренутног броја медицинских сестара и потреба за јачањем радних капацитета у циљу јачања здравственог система. Извештај представља основ за прикупљање података, дијалог и заговарање, даља истраживања и улагања у здравствену радну снагу за будуће генерације. Извештај за бабице биће припремљен током 2021.године.

Медицинске сестре и бабице представљају готово 50% глобалне здравствене снаге. На светском нивоу постоји недостатак свих профила здравствених радника, а више од 50% тренутног недостатка здравствених радника чине медицинске сестре и бабице. Да би све земље достигле трећи миленијумски циљ одрживог развоја о здрављу и благостању,  Светска здравствена организација процењује да ће у свету до 2030.године бити потребно додатних девет милиона медицинских сестара и бабица.

Медицинске сестре имају кључну улогу у промоцији здравља, превенцији болести и пружању примарне здравствене неге и здравствене неге у заједници. Медицинске сестре и бабице су често први, а понекад и једини здравствени радници које људи виде, а квалитет њихове процене неге и неге у процесу лечења је од пресудног значаја. Део су локалне заједнице, деле њену културу, снаге и рањивости  и на тај начин у прилици су да обликују и пруже ефикасне интервенције за испуњавање потреба пацијената, породица и заједница.

Циљеви обележавања овогодишњег Светског дана здравља су:

  • да се скрене пажња и уважи рад и пожртвованост медицинских сестара и бабица чија је улога у пружању здравствене заштите непроцењива
  • да се нагласи значај континуираног усавршавања медицинских сестара и бабица
  • да се пружи подршка улагањима у медицинске сестре и бабице

Позиви на акцију и подаци о медицинским сестрама у Србији

Ostavite odgovor