Svetski dan zdravlja 2020.godine naglašava značajnu ulogu medicinskih sestara i babica u pružanju zdravstvene zaštite širom sveta i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu. Povodom Svetskog dana zdravlja ove godine biće objavljen prvi globalni izveštaj o sestrinstvu u svetu, koji će pružiti uvid u globalnu sliku trenutnog broja medicinskih sestara i potreba za jačanjem radnih kapaciteta u cilju jačanja zdravstvenog sistema. Izveštaj predstavlja osnov za prikupljanje podataka, dijalog i zagovaranje, dalja istraživanja i ulaganja u zdravstvenu radnu snagu za buduće generacije. Izveštaj za babice biće pripremljen tokom 2021.godine.

Medicinske sestre i babice predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene snage. Na svetskom nivou postoji nedostatak svih profila zdravstvenih radnika, a više od 50% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika čine medicinske sestre i babice. Da bi sve zemlje dostigle treći milenijumski cilj održivog razvoja o zdravlju i blagostanju,  Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će u svetu do 2030.godine biti potrebno dodatnih devet miliona medicinskih sestara i babica.

Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju primarne zdravstvene nege i zdravstvene nege u zajednici. Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekad i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove procene nege i nege u procesu lečenja je od presudnog značaja. Deo su lokalne zajednice, dele njenu kulturu, snage i ranjivosti  i na taj način u prilici su da oblikuju i pruže efikasne intervencije za ispunjavanje potreba pacijenata, porodica i zajednica.

Ciljevi obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja su:

  • da se skrene pažnja i uvaži rad i požrtvovanost medicinskih sestara i babica čija je uloga u pružanju zdravstvene zaštite neprocenjiva
  • da se naglasi značaj kontinuiranog usavršavanja medicinskih sestara i babica
  • da se pruži podrška ulaganjima u medicinske sestre i babice

Pozivi na akciju i podaci o medicinskim sestrama u Srbiji

Ostavite odgovor