Suočimo se sa činjenicom: MOŽDANI UDAR JE IZLEČIV

Šta je moždani udar?

Moždani udar nastaje kada je dotok krvi u mozak prekinut. Kada nemaju dovoljno krvi, moždane ćelije umiru ili trpe oštećenje. U zavisnosti koji deo mozga je pogođen, posledice mogu biti različite. Moždani udar može da utiče na telo, pokrete i govor, ali i na to kako osoba misli ili oseća.

Ako su znaci moždanog udara prepoznati na vreme i odgovarajuća nega je dostupna brzo, šanse za preživljavanje i oporavak su mnogo veće.

Moždani udar je bio, a i dalje je široko rasprostranjena bolest širom sveta, koja utiče na preko 15 miliona ljudi svake godine. Od tih 15 miliona, skoro šest miliona umre i još pet miliona  ostaje trajno onesposobljeno. Svakih 6 minuta neka osoba doživi moždani udar.

Evropska  inicijativa za moždani udar je 1990. godine pokrenula ideju da se obeležava Svetski  dan moždanog udara. Ove godine tema Svetskog dana moždanog udara je: MOŽDANI UDAR JE IZLEČIV.

Moždani udar je među vodećim uzrocima smrtnosti u Srbiji – više od 25.000 ljudi godišnje doživi moždani udar, trećina premine odmah, a trećina pacijenata ostaje sa trajnim invaliditetom.

U Južnobanatskom okrugu je u 2014. godini od moždanog udara obolelo 1248  osoba, u 2015. godini 1016 osoba, a umrlo je  365 osoba u 2014. godini i 280 osoba u 2015. godini.

Jedan od značajnih razloga visoke smrtnosti od moždanog udara je nedovoljno znanje pacijenata o simptomima i hitnosti. Kod ove bolesti ne sme da bude kašnjenja. Što više vremena prođe od prvih simptoma do odlaska kod lekara i primanja terapije, manje su šanse za preživljavanje i oporavak.

Moždani udar je vodeći uzrok invalidnosti i na drugom mestu uzroka smrti ljudi na globalnom nivou. Moždani udar može da se desi svima i u svakom uzrastu. Moždani udar utiče na: bolesnike, porodicu i prijatelje bolesnika kao i na širu društvenu zajednicu.

Moždani udar je složen medicinski problem. Međutim, postoje načini da se znatno smanje njegove posledice. Prepoznavanje ranih znakova moždanog udara i njegovo urgentno lečenje u specijalizovanim jedinicama za moždani udar mogu značajno poboljšati ishod.

Ovogodišnja kampanja nosi naziv: MOŽDANI UDAR JE IZLEČIV.  Životi se mogu poboljšati boljom svesnošću, pristupom i akcijom.

Pozivamo svakoga – pojedinca, porodice, zajednice, zdravstvene radnike i vlade – da se pridruže borbi protiv moždanog udara. Hajde da preduzmemo mere, razvijemo svest i insistiramo na boljem pristupu tretmanu obolelima od moždanog udara!

Brošura Sveti dan moždanog udara 2016. serbian-world-stroke-brochure-2016

Poster Svetski dan moždanog udara 2016. serbian-crylic-infographic-wso-wsd-2016

Video Svetski dan moždanog udara 2016.

Korisni linkovi:

http://www.worldstrokecampaign.org/

Ostavite odgovor