www.facebook/zavisnostnaignore

Zavod za javno zdravlje Pančevo ove godine Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava 24.juna svečanom dodelom nagrada u okviru konkursa “Zavisnost na ignore!” koji realizuje Zavoda za javno zdravlje Pančevo pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine. U nagradnom konkursu na temu prevencije bolesti zavisnosti učestvovalo je oko 500 učenika i nastavnika-mentora iz 15 osnovnih i srednjih škola sa teritorije cele Vojvodine.

Nagrade za najbolji kratki film i edukativni poster, najaktivnije škole i pojedince, biće dodeljene 24.juna u 16.30h u galeriji Milorada Bate Mihailovića. Očekuje se dolazak nagrađenih učenika i nastavnika iz više osnovnih i srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koju Zavod sprovodi u Južnobanatskom okrugu na polju prevencije bolesti zavisnosti. Pored obeležavanja ovog datuma iz kalendara zdravlja Zavod za javno zdravlje Pančevo kontinuirano sprovodi edukacije za učenike viših razreda osnovnih škola na temu prevencije alkoholizma, pušenja i narkomanije, kao i edukacije za učenike srednjih škola, prosvetne radnike i roditelje.

Svetska kampanja 2016

Zloupotreba i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju.

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan  kampanje za 2016. godinu „Prvo saslušaj“  https://www.unodc.org/listenfirst/

ukazuje na to da je slušanje dece i mladih prvi korak koji treba načiniti kako bi im se pomoglo da odrastu zdravo i bezbedno.

Cilj kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti kao i povećanje efektivnog investiranja u dobrobit dece i mladih.

Prevencija u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci je sklop psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti sa ciljem sprečavanja oštećenja zdravlja, nastanka bolesti i posledica izazvanih rizičnim ponašanjem, tj. korišćenjem psihoaktivnih supstanci.

Glavni ciljevi prevencije su:

1) sprečavanje konzumiranja psihoaktivnih supstanci,

2) odlaganje konzumiranja psihoaktivnih supstanci i

3) sprečavanje da oni, koji eksperimentišu sa drogama, postanu korisnici visokog rizika i zavisnici od droga.

Detinjstvo  i adolescencija su  periodi značajnog razvoja i mogućnosti, ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga.  Većina mladih nikada neće koristiti droge, ali oni koji hoće su često pogođeni faktorima koji su van njihove kontrole kao što su siromaštvo,izloženost nasilju, nedostatak roditeljske brige i ljubavi i provođenje vremena sa vršnjacima koji se rizično ponašaju.

Posebno je važno razvijati i sprovoditi programe namenjene osetljivim grupama mladih tj. mladima pod povećanim rizikom za korišćenje psihoaktivnih supstanci, a ne manje važno je i   uključivanje  roditelja u preventivne aktivnosti.

Mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležavaju Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama organizovanjem različitih aktivnosti kao što su stručne konferencije, javne manifestacije, predavanja i tribine za roditelje i decu, priprema i/ili distribucija informativnog materijala za stanovništvo. Sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Značajno je učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Ostavite odgovor