Купалишта у Јужнобанатском округу

Купалишта у Јужнобанатском округу

Завод за јавно здравље Панчево врши испитивања квалитета површинских вода -Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву и Иваново по захтеву и за рачун…

Прочитај више...