Овогодишња 25. годишњица Копенхагенске декларације и Пекиншке платформе за деловање долази у време једне од најизазовнијих свeтских здравствених и социјалних криза. Пандемија COVID-19 2020. године указује на важност улагања у социјалне политике које штите најугроженије појединце и породице. Породица носи највећи терет кризе, а уједно је та која штити своје чланове од повреда, болести, брине о деци и, истовремено, наставља своје радне обавезе.

Породице су постале средиште међугенерацијских интеракција које нас подржавају у овој кризи. Под економском присилом сиромаштво се продубљује. У доба несигурности стрес се повећава – што често резултира растућим насиљем над женама и децом. Зато је подршка угроженим породицама – онима који су изгубили приходе, онима који нису у адекватном смештају, онима са малом децом, старијим особама и особама са инвалидитетом – сада неопходна више него икад.

Жене широм света све више учествују у формалној и неформалној радној снази, док и даље преузимају несразмерни терет домаћинства у поређењу са мушкарцима, а равнотежу између посла и породице је теже постићи. Дакле, императив обезбеђења родне равноправности у породици захтева све већу пажњу.

Док се свет бори да одговори на кризу COVID-19, постоји реална прилика да се преиспита и трансформише начин на који функционишу наше економије и друштва како би подстакла већу равноправност свих. При томе је јасно да родна равноправност неће бити достигнута без веће једнакости у породицама, те да ће Пекинг платформа за деловање и даље, пружати визионарски план где треба да идемо, тј какве активности и мере треба да предузимамо на добробит свих породица као основне ћелије сваког друштва.

https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

https://ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/15-maj-svetski-dan-porodica

Ostavite odgovor