Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti, 15. februar, uspostavljen je 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, a danas se obeležava u više od 85 zemalja širom sveta. Na ovaj način roditelji su prihvatili činjenicu da je pored lekara, leka i bolnice potrebno da se i sami aktivno uključe u lečenje svoje dece.

Na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja, Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti u našoj zemlji je 2013. godine postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja. Ovaj međunarodni dan obeležava se svake godine u cilju edukacije i efikasnog sprovođenja svih mera koje će omogućiti ranu dijagnostiku, adekvatnu terapiju, rehabilitaciju i bolji kvalitet života dece obolele od malignih tumora.

 

Zlatna traka je simbol dece koja se bore protiv raka. Nastala je 1997. godine u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu grupe roditelja koji su ukazali na potrebu za stvaranjem univerzalnog simbola svesti i mobilisanja veće pažnje usmerene na smanjenje smrtnosti i invaliditeta zbog raka kod dece. Zlato prikazuje kako su deca plemenita i neprocenjiva. Takođe to je savršen simbol za put koji deca prolaze u borbi protiv raka, kao i zlato koje prolazi proces obrade i topljenja i postaje jače i snažnije. Deca obolela od raka prolaze kroz takvo iskustvo. Oni razvijaju otpornost suočavajući se sa teškoćama i bolnim izazovima raka.

Zlatna traka je simbol heroja u našoj sredini:

Dece i adolescenta koji se hrabro bore protiv raka;
Dece koja su pobedila rak;
Porodica koje žive sa realnošću raka i sa gubitkom  deteta i
Dobrovoljaca, osoblja i lekara koji pomažu i posvećuju svoje vreme obolelima od raka.

 

Svake godine u svetu oboli više od 160.000 dece od nekog oblika, a više od 90.000 dece umre od nekog oblika malignog tumora. Rak kod dece čini od 0,4 do 4% svih malignih bolesti u opštoj populaciji širom sveta (u Evropi 0,4% i u Srbiji oko 0,7%). Uprkos dobrim rezultatima lečenja, maligne bolesti su čak i u razvijenim zemljama i dalje drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta 0 do 14 godina, odmah iza povreda.

Od malignih bolesti u Republici Srbiji je, prema poslednjim dostupnim podacima, obolelo 334 dece oba pola uzrasta od 0 do 19 godina. Kao i u većini zemalja u razvoju i u Srbiji je gotovo 2/3 novoobolele dece bilo uzrasta do 15 godina. Leukemije su najčešće maligne bolesti u dečijem uzrastu i u strukturi obolevanja u uzrastu do 15 godina činile su 30%, slede tumori mozga sa 11,5% i limfomi sa 6%. U uzrastu 0–19 godina u strukturi obolevanja najzastupljenije su bile leukemije sa 25,2%, limfomi sa 12% i tumori mozga sa 9,6% kod oba pola.

Kao i u slučaju obolevanja, u uzrastu od 0 do 19 godina je umrlo 49 dece i skoro 2/3 umrle dece oba pola je bilo uzrasta do 15 godina. Standardizovana stopa mortaliteta za uzrast do 15 godina je iznosila 2,9/100.000, a za uzrast do 19 godina 3,4/100.000. Najčešći razlog smrtnog ishoda u dečjem uzrastu su bile leukemije, limfomi i tumori mozga.

Na osnovu podataka Registra za rak ZJZ Pančevo, u Južnobanatskom okrugu, godišnje u proseku 9 dece oboli (5-15 dece) i 3 umre (0-5 dece) od malignih bolesti. Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, gonadam i drugim organima. U poslednjih pet godina, umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu od 15-19 godina (61,5%), zatim u uzrastu 0-4 (30,8%) i najmanje u uzrastu 10-14 (7,7%).

Na sreću, procenat izlečenja bolesti kod dece je veći nego kod odraslih. Najveći procenat izlečenja malignih bolesti kod dece je kod akutne leukemije zahvaljujući uvođenju savremenih protokola lečenja ovih bolesti. S obzirom na to da je lečenje dugo i naporno, svaka pomoć i podrška deci i njihovim porodicama je od izuzetnog značaja.

Sagledavajući značaj zaštite i unapređenja zdravlja jedne od najosetljivijih populacionih grupa Mreža okružnih instituta i zavoda za javno zdravlje od početka se aktivno uključila u obeležavanje ovog važnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja, jer je najvažniji zadatak kako zdravstvenih radnika tako i šire društvene zajednice edukacija dece i adolescenata i njihovih roditelja u pogledu prevencije prvenstveno sticanjem zdravih životnih navika.

U skladu sa savremenim medicinskim dostignućima, buduća istraživanja usmerena u pravcu etiologije malignih tumora kod dece omogućiće ne samo efikasno sprovođenje preventivnih mera, već bržu i efikasniju ranu dijagnostiku, primenu standardne terapije i samim time duže preživljavanje kod dece obolele od raka svuda u svetu.
Korisni linkovi:

http://www.internationalchildhoodcancerday.org/

https://www.worldchildcancer.org/blog/international-childhood-cancer-day-iccd

http://www.childhoodcancerinternational.org/

http://www.acco.org/

http://www.nurdor.org/Pocetna.aspx

www.zvoncica.org.rs

www.cikaboca.org

http://www.radio-mladice.rs/

Ostavite odgovor