Svetski dan dijabetesa 2016. godine obeležava se pod sloganom „Pogled na dijabetes”. Ove godine kampanja je usmerena na promociju značaja skrininga dijabetesa i njegovih komplikacija.

Ključne poruke kampanje su:

 1. Skrining tipa 2 dijabetesa može značajno promeniti tok bolesti i smanjiti rizik za nastanak komplikacija dijabetesa.

–  Dijabetes je ogroman, rastući javno zdravstveni problem: 2015. godine u svetu je 415 miliona odraslih osoba imalo dijabetes, a očekuje se da će do 2040. godine svaka deseta odrasla osoba ili 642 miliona ljudi živeti sa dijabetesom.
–  Veliki broj obolelih duži vremenski period živi sa tipom 2 dijabetesa, a da toga nije svesno. Zbog toga, komplikacije često mogu biti prisutne već u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa.
–  Sa porastom učestalosti nepravilne ishrane i fizičke neaktivnosti kod dece, tip 2 dijabetesa u detinjstvu ima potencijal da postane globalni javnozdravstveni problem, koji će dovesti do ozbiljnih posledica.
–  Broj ljudi sa dijabetesom u zemljama sa niskim i srednjim prihodom nastaviće da raste, predstavljajući na taj način pretnju za održivi razvoj.

–  Usvajanjem zdravog stila života, do 2040. godine bi se mogao sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa u 70% slučajeva, tj. kod 160 miliona osoba.

 1. Skrining komplikacija dijabetesa je esencijalna komponenta kontrole svih tipova dijabetesa.

–  Jedna od dve osobe obolele od dijabetesa nema dijagnostikovanu bolest, što ih čini posebno sklonim komplikacijama, koje su značajan uzrok invaliditeta i prevremene smrti.
–  Kasno otkrivanje tipa 2 dijabetesa je razlog što će mnogi od njih u trenutku otkrivanja bolesti imati najmanje jednu komplikaciju dijabetesa.
–  U mnogim zemljama dijabetes je vodeći uzrok slepila, kardiovaskularnih bolesti, bubrežne slabosti i netraumatskih amputacija donjih ekstremiteta.
–  Sve veći broj ljudi oboleva i živi sa tipom 1 dijabetesa. Skrining komplikacija je važan deo efikasnog menadžmenta svih tipova dijabetesa, kako bi se postigao što bolji ishod lečenja i kvalitet života obolelih.
–  Od 415 miliona obolelih odraslih osoba širom sveta, više od trećine će dobiti neki oblik dijabetesne retinopatije koja može dovesti do oštećenja vida i slepila.
–  Menadžment dijabetesa i njegovih komplikacija počinje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i treba da sadrži skrining dijabetesne retinopatije.
–  Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje dijabetesne retinopatije može sprečiti gubitak vida i smanjiti uticaj dijabetesa na pojedinca, njegov posao i društvo u celini.

Dijabetes u Srbiji

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji približno 710.000 odraslih osoba ima dijabetes. Pri tome, 465.000 ili 8,1% odraslog stanovništva zna za svoju šećernu bolest i još 245.000 osoba nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne leči se. Naime, zbog blagih simptoma, tip 2 dijabetesa koji čini preko 90% obolelih, može godinama proticati neopaženo. Otkriva se slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Registra za dijabetes u Srbiji, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku otkrivanja dijabetesa. Ove komplikacije značajno utiču na kvalitet života obolelih i glavni su uzrok privremene ili trajne nesposobnosti i prevremene smrti.

U Južnobanatskom okrugu se svake godine registruje oko 960-970 novoobolelih od dijabetesa melitusa. U poslednjih pet godina od ukupnog broja registrovanih obolelih 1-4% je prijavljeno pod dijagnozom dijabetes melitus tip 1, a ostatak kao dijabetes tip 2. Incidencije pokazuju da od dijabetesa melitusa tip 1 češće obolevaju osobe muškog nego ženskog pola, dok od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U našem okrugu najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godine, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 30.godina, dok se dijabetes tip 1 otkriva u dečijem uzrastu.

Tabela 1. Distribucija broja novoobolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa tip 1 i tipa 2 po polu u Južnobanatskom okrugu u periodu 2011-2015. godine:

Ukupno Tip 1 Tip 2
broj Inc. broj Inc. broj Inc.
 

2011

ukupno 683 232.5 33 11.2 670 228.1
muškarci 337 234.1 17 11.8 320 222.3
žene 346 231.0 16 10.7 330 220.3
 

2012

 

ukupno 952 324.1 19 6.7 933 317.6
muškarci 456 316.8 12 8.3 444 308.4
žene 496 331.2 7 4.7 489 326.5
 

2013

 

ukupno 964 328.1 15 5.1 949 323.0
muškarci 453 314.6 9 6.2 444 308.4
žene 511 341.1 6 4.0 505 337.1
 

2014

ukupno 961 327.2 23 7.8 938 319.3
muškarci 449 311.9 14 9.7 435 302.2
žene 512 341.8 9 6.0 503 335.8
 

2015

ukupno 974 331,6 9 3,1 965 328,5
muškarci 453 314,7 3 2,1 450 312,6
žene 521 347,8 6 4,1 515 343,8

 

Tabela 2. Distribucija broja obolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa tip 1 i 2 po opštinama Južnobanatskog okruga u periodu 2013-2015.god. (stope na 100.000 stanovnika):

JBO Pančevo Vršac Kovin Kovačica Opovo B. Crkva Plandište Alibunar
 

2013

DM 1 15 2 3 1 7 0 0 0 2
Inc 5.1 1.6 5.7 2.9 27.7 0 0 0 9.9
DM 2 941 374 168 110 72 39 80 28 70
Inc 320.3 303.0 322.9 326.2 284.8 373.5 460.6 247.0 347.4
 

2014

DM 1 23 7 2 5 7 0 0 0 2
Inc 7.8 5.7 3.8 14.8 27.7 0 0 0 9.9
DM 2 938 361 189 106 80 28 108 27 39
Inc 319.3 292.5 363.3 314.3 316.5 268.2 621.9 238.2 193.5
 

2015

DM 1 9 5 2 / 2 / / / /
Inc 3,1 4,1 3,8 / 7,9 / / / /
DM 2 965 381 171 110 79 58 76 32 58
Inc 328,5 308,7 328,7 326,2 312,6 555,5 437,6 282,3 187,8

 

Dijabetes je veliki ekonomski teret ne samo obolelim osobama i njihovim porodicama, već i zdravstvenom sistemu i društvu u celini. U Evropskom regionu dijabetes je odgovoran za gotovo 10% troškova u zdravstvu, uglavnom namenjenih lečenju komplikacija. Procenjuje se da su ovi tzv. direktni troškovi dijabetesa u Srbiji 2013. godine iznosili 490 EUR po pacijentu ili 230 miliona EUR godišnje.

Ipak, ohrabruje činjenica da se primenom preventivnih intervencija kod osoba sa visokim rizikom za tip 2 dijabetesa, ranim otkrivanjem dijabetesa i dobrom kontrolom bolesti, obolevanje i umiranje od dijabetesa može smanjiti. Veoma je važno redovno kontrolisati svoje zdravlje kod izabranog lekara, proceniti rizik za tip 2 dijabetesa i zameniti loše navike zdravim stilom života. Oboleli od dijabetesa treba redovno da mere nivo šećera u krvi i uzimaju propisanu terapiju, da slušaju savete lekara, budu fizički aktivni, prilagode svoje navike u ishrani i da prestanu da puše. Loša kontrola bolesti imaće za posledicu povećan rizik za nastanak komplikacija i rizik od prevremene smrti.

Još jednom da podsetimo:

 1. Faktori rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa su:
 • Prekomerna telesna masa i gojaznost
 • Nedovoljna fizička aktivnost
 • Prethodno utvrđena intolerancija glukoze
 • Nepravilna ishrana
 • Uzrast
 • Povišen arterijski krvni pritisak i povišene vrednosti ukupnog holesterola
 • Dijabetes u porodici
 • Gestacijski dijabetes
 1. Znaci upozorenja* dijabetesa su:
 • Učestalo (često i obilno) mokrenje
 • Pojačana žeđ i suvoća usta
 • Izražena glad
 • Gubitak telesne težine
 • Osećaj umora
 • Gubitak koncentracije i nezainteresovanost
 • Povraćanje i bol u trbuhu
 • Utrnulost ili bockanje u stopalima i šakama
 • Zamućen vid
 • Česte infekcije
 • Sporo zarastanje rana

*Mogu biti blagi ili izostati kod osoba sa tipom 2 dijabetesa.

Ukoliko imate neki od ovih simptoma, posetite svog izabranog lekara!

 1. Prevencija 

Tip 2 dijabetesa, najčešći tip šećerne bolesti je preventabilna bolest! Možemo sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa ukoliko prekinemo sa nezdravim stilom života.

Potrebno je:

 • da se pravilno hranimo,
 • da održavamo optimalnu telesnu težinu i
 • da budemo fizički aktivni!

Veoma je važno na vreme dijagnostikovati bolest i pridržavati se odgovarajuće terapije.

Izveštaj pripremila dr Tanja Todorović specijalista epidemiologije

 

Korisni linkovi:

Internacionalna dijabetes federacija (www.idf.org)

Dijabetološki savez Srbije (www.diabeta.net )

2014izvestajdijabetes

Poster Usmeri oči ka dijabetesu

Ostavite odgovor