Ovogodišnja nacionalna kampanja za 01.decembar- Svetski  dan borbe protiv AIDS-a ima slogan  ,, TESTIRAJ SE NA HIV, JER JE VAŽNO DA ZNAŠ “

Svi zainteresovani sugrađani  od 27.11.- 01.12.2017. godine mogu doći na savetovanje i testiranje u  Zavod za javno zdravlje Pančevo ul. Vuka Karadžića 8 (bivša Železnička ambulanta)  od 10-12 časova (tel: 310-466). Testiranje na HIV je anonimno, besplatno, nije potreban uput, ne zakazuje se, obavezno ne doručkovati.

Svetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša.

Svetski dan borbe protiv AIDS-a i kampanja se svake godine obeležavaju sa ciljem da se  skrene pažnja javnosti na značaj prevencije i  ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Napredak u razvoju terapije tokom prethodnih 30 godina preobratio je dijagnozu HIV infekcije od osude na smrt u hronično medicinsko stanje. Većina osoba inficiranih HIV-om sada može da ima dug i kvalitetan život ukoliko im se HIV infekcija rano dijagnostikuje i koriste redovno propisanu antiretrovirusnu terapiju.

HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od procenjenih 1,2 miliona osoba inficiranih HIV-om najmanje 25% osoba ne zna da je inficirano HIV-om, a da se čak polovina onih koji su inficirani HIV-om dijagnostikuje u trenutku kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.

Iako je HIV prisutan u našoj zemlji više od 30 godina, procenjuje se da još uvek oko 1000 osoba ne zna da je inficirano HIV-om. Kod više od polovine osoba koje znaju svoj HIV status, HIV infekcija se dijagnostikuje kasno, tj. kada je imunološki sistem već značajno narušen, čak i kada nemaju znake i simptome bolesti i kada je rizik od obolevanja i umiranja od AIDS-a (sindroma stečenog imunološkog deficita) značajno veći.

U Republici Srbiji prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ od 1985. do kraja juna 2017. godine je registrovano 3555 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1867 osoba obolelo od AIDS-a, dok je 1211 HIV pozitivnih osoba umrlo (1100 od AIDS-a), tako da su krajem juna 2017. godine 2344  osobe živele sa HIV-om u Srbiji.

U Južnobanatskom okrugu prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo od 1986. godine do danas 105 osoba je saznalo da živi sa HIV-om, obolele su  44 osobe, a umrle od AIDS-a 24 osobe.

Dominantan put prenošenja HIV infekcije je seksualni put (71.43% ), 86.66% inficiranih je muškog pola, a najveći broj inficiranih je u uzrastu od 30 do 34 godina (19.05%), zatim uzrast od 35 do 39 (17,14%) na trećem mestu je uzrasna grupa od 25 do 29 (16,19%). Najveći broj registrovanih HIV+ ili obolelih osoba je među MSM populacijom sa 45,71%, a zatim slede sa 25,71% osobe koje navode rizičan heteroseksualni odnos i na trećem mestu intravenski narkomani sa 10,48%.

Najveći broj osoba koje žive sa HIV-om u Južnobanatskom okrugu je sa teritorije opštine Pančevo  (55,23%), zatim sledi Vršac sa 11,43%, Kovin 9,5%, Kovačica 6,66% , Bela Crkva 5,71%,  i Opovo 4,76% , Plandište i Alibunar 0,95%.

U 2017. god. prijavljene su 4 HIV+ i jedna osoba obolela od AIDS-a koje su dijagnostikovane tokom 2016. godine i još 8 HIV + osoba kod kojih je dijagnoza postavljena u 2017. godini.

Kroz DPST savetovalište (dobrovoljno-poverljivo-savetovanje-testiranje) u Zavodu za javno zdravlje Pančevo do 22.11.2017. godine testurane su 74 osobe.

poster HIV

 

Ostavite odgovor