Ovogodišnja nacionalna kampanja za 01.decembar- Svetski  dan borbe protiv AIDS-a ima slogan:

,,TESTIRANJE JE U MODI – TESTIRAJ SE NA HIV“.

Svetski dan borbe protiv AIDS-a se svake godine obeležava sa ciljem da se  skrene pažnja javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Još uvek je malo onih koji znaju da se sa HIV-om danas živi i da rano otkrivanje infekcije uzrokovane HIV-om omogućava kvalitetniji i duži život. HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od 2,5 miliona osoba koje žive sa HIV-om 30% –50% nije svesno da je inficirano HIV-om, a da čak polovina onih koji su inficirani HIV-om svoju dijagnozu otkrije kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.

U Republici Srbiji prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ od 1985. do kraja juna 2016. godine registrovano je 3389 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1810 osoba obolelo od AIDS-a, dok su 1194 HIV pozitivne osobe umrle (1088 od AIDS-a) , tako da je krajem juna 2016. godine 2195 osoba živelo sa HIV-om u Srbiji.

Među 73 novodijagnostikovane osobe inficirane HIV-om u prvoj polovini 2016. godine odnos muškog prema ženskom polu je bio 11:1 (67 muškaraca i 6 žena). Prema teritorijalnoj distribuciji najveći broj slučajeva registrovan je na teritoriji grada Beograda (34 slučaja tj. 47%),  dok je  na teritoriji Vojvodine prijavljeno 13 slučajeva HIV infekcije (18%).

Kao i ranijih godina najviše novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om u posmatranom periodu registrovano je u uzrastu 20-29 godina (26 osoba tj. 36%) i u uzrastu 30-39 godina. U odnosu na transmisivnu kategoriju dve trećine svih novootkrivenih HIV pozitivnih osoba su muškarci koji prijavljuju seksualne odnose sa muškarcima (49 osoba tj. 67%),  13 osoba je prijavilo heteroseksualni nezaštićeni odnos kao verovatan način prenošenja HIV-a (18%), dok je samo jedna osoba bila injektirajući korisnik narkotika. Kod 10 osoba put prenosa HIV-a je ostao nepoznat, odnosno neprijavljen.

U Južnobanatskom okrugu prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo od 1986. godine do danas 91 osoba je saznala da živi sa HIV-om, obolele su  42 osobe, a umrlo je 24 osoba od AIDS-aa.

Dominantan put prenošenja HIV infekcije je seksualni put (72.50%), 84.61% inficiranih je muškog pola, a najveći broj inficiranih je u uzrastu od 30 do 34 godina (20.87%), zatim uzrast od 25 do 29 (16.48%) a na trećem mestu je uzrasna grupa od 35 do 39 (14.29%). Najveći broj registrovanih HIV+ ili obolelih osoba je među MSM populacijom („men who have sex with men“) sa 46.15%, a zatim slede sa 25.27% osobe koje navode rizičan heteroseksualni odnos i na trećem mestu intravenski narkomani sa 12.09%.

Najveći broj osoba koje žive sa HIV-om u Južnobanatskom okrugu je sa teritorije opštine Pančevo  (56.04%), zatim sledi Vršac sa 12,09%, Kovin 9.89%, Kovačica i Bela Crkva 6.59%,  Alibunar i Opovo 4.40% dok na teritoriji opštine Plandište nema registrovanih HIV + osoba.

U 2016. god. prijavljene su 2 HIV+ i jedna osoba obolela od AIDS-a, sve  iz Pančeva.

Kroz DPST savetovalište Zavoda (dobrovoljno-poverljivo-savetovanje-testiranje) do 24.11.2016. godine testirano je ukupno 69 osoba od kojih su dve bile HIV+. Svaka HIV + osoba se upućuje u Klinički centar Srbije na Kliniku za infektivne i tropske boleti gde se radi potvrdno testiranje na osnovu koga se daje definitivna dijagnoza HIV statusa.

Svi zainteresovani sugrađani  od 28.11- 02.12.2016. godine mogu doći na testiranje, u  Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pasterova br.2, soba 101, na I spratu, od 9-13 časova (tel: 310-466).

Testiranje na HIV je anonimno, besplatno, nije potreban uput, ne zakazuje seobavezno ne doručkovati.

Svetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša.

Posteri Testiranje je u modi:

poster 1

poster 2

poster 3

poster 4

Ostavite odgovor