Због реконструкције болнице, а до завршетка изградње нове зграде Завода, обављање делатности Завода за јавно здравље Панчево обављаће се на две локације – Вука Караџића 8 и 6.октобра 9.

Службе Завода распоређене су на следећи начин:

Менаџмент Завода (директор, помоћници директора, главни техничар), Служба за правне, економске, финансијске, техничке и друге послове (правна служба, рачуноводство, комерцијала..), Центар за превенцију и контролу болести (санитарни прегледи, вакцинација, саветовалиште..) и Центар за промоцију здравља, анализу и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику у здравству налазе се на адреси Вука Караџића 8 (бивша железничка амбуланта).

Центар за хигијену и хуману екологију (одељење хигијене и одељење санитарне хемије и екотоксикологије) и Центар за микробиологију (одељење клиничке и одељење санитарне  микробиологије) налазе се на адреси 6.отобра 9 (бивша очна амбуланта).

Оставите одговор