Резултати испитивања површинских вода река и језера на територији  Панчева која спроводи Завод за јавно здравље Панчево према Уговору са Градском управом, иду у прилог свима који посећују купалишта у потрази за освежењем али и рекреацијом током  топлог лета. Узорковање у трећој кампањи спроведено је 01.08.2018.

Сва купалишта на реци Тамиш – Панчево, Јабука и Глогоњ могу се користити у сврху купања и рекреације и поред појединих анализираних параметара чије вредности су изнад дозвољених јер њихов утицај на здравље људи није значајан.

Купалишта на реци Дунав Бела стена лево и десно од шпица такође се могу користити за купање и рекреацију.

Купалишта на Поњавици – Омољица и Банатски Брестовац  могу се користити у сврху купања и рекреације и поред појединих анализираних параметара чије вредности су изнад дозвољених јер њихов утицај на здравље људи није значајан.

И на купалишту у Иванову поједини анализирани параметари имају вредности изнад дозвољених али њихов утицај на здравље људи није значајан и могу се користити у сврху купања и рекреације.

Језеро Качарево током сезоне купања има најстабилнији квалитет воде.  Припада класи II (добар еколошки статус) за вештачка водна тела и може се  користити у сврху купања и рекреације.

Како је квалитет воде подложан различитим утицајима (падавине, суша, притоке које могу донети различите примесе) потребно је придржавати се опште познатих правила:

  1. Изаберите плажу са обезбеђеном инфраструктуром (тушеви, сунцобрани, тоалети и сл.)
  2. Изаберите плажу на којој постоји спасилачка екипа
  3. Обавезно се истуширајте након купања хигијенски исправном водом
  4. Заштитите се од директног сунчевог зрачења
  5. Уносите довољну количину течности (најбоље воду)
Оставите одговор