На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин) обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 20 сентинелних доктора, за 14. недељу надзора у 2019. години  од 01.04- 07.04.2019. године, под надзором је била популација 26933 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета  (Ин-7,43 регистроване 2 ОСГ на 100000 становника) и у паду је у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-14,85) са стабилним трендом.

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018. –  07.04.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 6466,  што је 23% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (5006). У 14. недељи надзора  у 2019. години  укупна Ин је испод прага средњег интензитета, са стабилним трендом (64,15:61,16). Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 65> година Ин-114,74 (бр пријава 55) затим следе: од 5-14 година Ин-82,60 (бр пријава 27); 15-29 година Ин-55,15 (бр пријава 33); 30-64 година Ин-50,05 (бр. пријава 73)  и 0-4година Ин-34,27 (бр пријава 5).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 оболела пацијента, а вирусом грипа типа А ( без подтипа) код  1 оболелог пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења Опште болнице Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 26 болнички лечених оболелих пацијената (14- Панчево, 4- Ковачица , 5- Ковин, 2- Алибунар и 1-Београд).

*Инциденца (Ин) или учесталост је појам којим се у епидемиологији изражава као број новозаражених или новооболелих особа на најчешће 100000 становника, у току неког временског периода.
Оставите одговор