На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 18 сентинелних доктора, за 11. недељу надзора у 2019. години  од 11.03.2019. 17.03.2019. године, под надзором је била популација 23363 становника, укупни интензитет активности вируса грипа је испод нивоа средњег интензитета  (Ин-8,56),  троструко нижа у односу на прошлу недељу посматрања  (Ин-23,89) са опадајућим трендом испод је прага средњег интензитета, и у општинама Алибунар, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште се не региструје. У Дому здравља Бела Црква пријављена су два обољења слична грипу.

Анализом Популационог надзора пријава ОСГ за 2018/2019 годину (од 01.10.2018. –  17.03.2019. године), праћењем целе популације Јужнобанатског округа, укупан број пријављених са ОСГ износи 5961,  што је 26% више у односу на исти периоду посматрања у сезони  2017/18 године (4714). У 11. недељи надзора  у 2019. години  укупна Ин је испод прага средњег интензитета, у скоро двоструком паду је у односу на прошлу недељу (53,80:99,80) и у опадајућем је тренду. Највећа стопа Ин је у узрасној групи од 65> година Ин-91,79 (бр пријава 44) затим следе: од 0-4 Ин-61,86 (бр пријава 9); 30-64 година Ин-51,42 (бр пријава 75); 5-14 Ин-33,65 (бр. пријава 11)  и 15-29 Ин-31,75 (бр пријава 19).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  узорковањем од стране Завода за јавно здравље Панчево у лабораторији Института за јавно здравље Војводине PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09  код 3 пацијента: 1 из опште популација (Панчево), 2 из ОБ Панчево (1- Панчева, 1-Алибунара), а вирусом грипа типа А код  1 пацијента из сентинелног надзор – Одељења за здравствену заштиту деце ДЗ Панчево. Узорковањем од стране Инфективног оделења ОБ Панчево на Торлаку PCR тестирањем потврђена је инфекција вирусом грипа типа AH1P/2009  код 25 болнички лечених пацијената (14- Панчево, 4- Ковачица , 4- Ковин, 2- Алибунар и 1-Београд).

 

*Инциденца (Ин) или учесталост је појам којим се у епидемиологији изражава као број новозаражених или новооболелих особа на најчешће 100000 становника, у току неког временског периода.
Оставите одговор