Епидемиолошка ситуација у Јужнобанатском округу – СЕНТИНЕЛ и Популациони надзора над обољењима слична грипу током 05. недеље надзора 2020. године  (од 27.01.2020. 02.02.2020. године)

На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције обољења сличних грипу на нивоу спорадичних и изолованих случјева.

Укупни интензитет активности вируса грипа је са Ин-75,86 далеко испод прага средњег интензитета и тренд инциденцеије обољења сличних грипу је у порасту. У општинама  Бела Црква, Панчево инциденца је далеко испод  средњег интензитета, Ковачица средњег интензитета,  а у општинама: Алибунар, Пландиште, Ковин,Вршац и Опово иста се не бележи. Број акутних респираторних инфекција је у порасту у односу на претходну недељу посматрања (409:298).

Анализом Популационог надзора пријава обољења сличних грипу за 2019/2020, праћењем целе популације Јужнобанатског округа, у петој недељи надзора инциденција је испод прага средњег интензитета, двоструко већа од прошлонедељне (156,54:78,11), а испод прошлогодишњег је нивоа (156,54:171,20) са трендом пораста. Највећа стопа инциденције је у узрасној групи од  5-14 година Ин-440,54 (број пријављених 144) затим следи од 0-4 година Ин-309,32 (број пријављених 45), 30-64 година Ин-117,23(број пријављених 171), 65> Ин- 112,65(број пријављених 54) и  15-29 година Ин-95,26 (број пријављених 57).

Вирусолошка ситуација: Од почетка надзора  у узетим узорцима  бриса гуше и носа од стране Инфектолога ОБ Панчево, инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09 је доказана код три хоспитализована пацијента (2- Панчева, 1-Алибунар)

Оставите одговор