13.09.2023. godine u Alibunaru obučeni treneri Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u saradnji sa Domom zdravlja Alibunar, održali su obuku „Veštine kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga za unapređenje zdravih stilova života i imunizacije“ koja ima za cilj da unapredi komunikaciju lekara i pacijenata, poveća verovatnoću da pacijenti poslušaju savet lekara u vezi sa zdravim stilom života i imunizacijom, i u tom procesu poveća zadovoljstvo i lekara i pacijenata.

Obuka je realizovana u okviru projekta MOMENTUM – Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije (eng. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Američke agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development – USAID).

Projekat MOMENTUM – Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije (eng. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Američke agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development – USAID) koristio je kombinaciju kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja za razumevanje barijera i olakšavajućih faktora za vakcinaciju ranjivih grupa – osoba starijih od 45 godina sa hroničnim oboljenjima i trudnica. Na osnovu ovih podataka razvijena je Strategija koja ima za cilj da poveća obuhvat vakcinacijom ovih grupa i podrazumeva tri ključne oblasti za pacijente i lekare: značaj zdravih stilova života uključujući imunizaciju; vakcinaciju, uključujući i onu protiv KOVID-19; i pružanje kvalitetne zdravstvene usluge kroz bolju komunikaciju sa pacijentima.

Deo implementacije Strategije je i održana edukacija, koja je razvijena kao celodnevni trening, namenjen lekarima koji rade sa osobama starijim od 45 godina sa hroničnim oboljenjima i trudnicama: lekarima opšte medicine, internistima i ginekolozima na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Edukaciji održanoj u Alibunaru prisustvovali su lekari i medicinski tehničari iz Opština Alibunar, Kovin i Kovačica, kao i iz Pančeva.

Ostavite odgovor