U Južnobanatskom okrugu 02.10.2017. godine, počelo je praćenje oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija – SENTINEL nadzorom i Populacionim nadzorom. Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u Južnobanatskom okrugu  je registrovana stopa incidencije oboljenja sličnih gripu na nivou sporadičnih i izolovanih slučjeva.

Na osnovu registrovane stope incidencije oboljenja sličnih gripu, praćene SENTINEL nadzorom za četvrtu nedelju nadzora u 2018. godini  od 22.01.2018- 28.01.2018. godine, ukupni intenzitet aktivnosti virusa gripa je ispod praga srednjeg intenziteta In-94,62 ali je dvostruko više u odnosu na prošlu nedelju posmatranja (In-51,61) i trend incidencije oboljenja sličnih gripu je u blagom porastu u opštinama Alibunar, Kovačica i Pančevo.

Analizom Populacionog nadzora prijava oboljenja sličnih gripu za 2017/2018 godinu (od 01.10.2017–28.01.2018. godine praćenjem cele populacije Južnobanatskog okruga), broj prijavljenih sa oboljenjem sličnim gripu iznosi 1427 što je 74% niže nego u istom periodu posmatranja u sezoni  2016/17 godine (5549) , ali je u odnosu na prošlu nedelju posmatranja u blagom porastu (126:113).  Incidencija  je ispod praga srednjeg intenziteta (42,89) sa trendom blagog porasta. Najveći broj prijavljenih obolelih je u uzrasnoj grupi od 30-64 godina (50).

Virusološka situacija: Od početka nadzora uzorkovanjem od strane Zavoda za javno zdravlje Pančevo do 31.01.2018. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga iz pet uzoraka (4 iz Pančeva, 1iz Alibunara) koje je uzorkovao Zavod Pančevo, potvrđena je infekcija virusom gripa B kod 3 pacijenata, jednog sentinelnog i dva bolnička, svi sa teritorije grada Pančeva. Kod pacijenta sa teritorije Alibunara (hospitalitovan u OB Pančevo) potvrđen je Respiratorni sincicijalni virus.

U slučaju pojave simptoma – povišena temperatura preko 38°C i suvi kašalj, otežano disanje i bolovi u mišićima i zglobovima, javite se izabranom doktoru, obavezno odležite, uzimajte dosta tečnosti (supe, negazirani sokovi, limunade, čajevi…), provetravajte prostorije često, lekove koristite isključivo po savetu doktora.

 Mere prevencije Specifična mera je vakcinacija. Opšte mere su:

  • Pokrijte usta i nos maramicom kada kijate i kašljete
  • Odmah bacite upotrebljenu maramicu u kantu za otpadke
  • Redovno perite ruke tekućom vodom i sapunom
  • Izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje ako kijate i kašljete
  • Provetravajte prostorije često
Ostavite odgovor