Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

DIREKTOR

prim dr Ljiljana Lazić,
spec.socijalne medicine i spec.menadžmenta u zdravstvu

 

POMOĆNIK DIREKTORA,
PREDSTAVNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU (PR),
ODGOVORNO LICE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

mr ph Mirjana Ostojin, spec.sanitarne hemije

RUKOVODILAC ODELJENJA ZA PRAVNE, OPŠTE I TEHNIČKE POSLOVE

Dragana Kuprešanin, dipl.pravnik

RUKOVODILAC ODELJENJA ZA EKONOMSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Anđelija Forgić, ekonomista

 

GLAVNI TEHNIČAR ZAVODA

Novak Tomić, viši sanitarni tehničar

 

UPRAVNI ODBOR

predsednik Marko Marinković
članovi  Gordana Ćirić, dr Radmila Jovanović, Nenad Sokolović

 

NADZORNI ODBOR

predsednik Marija Đukanović
članovi Olgica Trajković, Sanja Božović