Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA U GRADU PANČEVU

Lokacija: Vatrogasni Dom, zgrada Zavoda za javno zdravlje Pančevo, naselje Strelište, naselje Nova Misa.

Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja kontinualni monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha pomoću automatske mobilne stanice koja se nalazi na lokaciji “Narodna bašta”.
Po nalogu inspektora za zaštitu životne sredine, mobilna stanica se može dislocirati na bilo koju dostupnu lokaciju u Gradu Pančevu.
Detaljni prikaz trenutnih merenja možete videti na adresi paneko.kosava.net.

Rezultati 24 časovnih merenja kvaliteta vazduha
za grad Pančevo sa ocenom zdravstvenog indeksa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Arhiva rezultata merenja:

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Pančevu:

 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2016. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2015. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2014. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2013. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2012. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu za 2011. preuzmite ovde…
 • Izvod iz izveštaja o kvalitetu vazduha u Pančevu – uporedni prikaz 2000 – 2010 preuzmite ovde…

Izveštaji o kvalitetu vazduha u Vršcu:

 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2016. preuzmite ovde…
 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2015. preuzmite ovde…
 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2014. preuzmite ovde…
 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2013. preuzmite ovde…
 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2012. preuzmite ovde…
 • Izveštaj o kvalitetu vazduha u Vršcu 2011. preuzmite ovde…
 • Prezentaciju monitoringa kvaliteta vazduha u Vršcu 2008.-2010. preuzmite ovde…