Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Један од примарних услова да се обезбеди добро здравље становништва је снадбевање хигијенски исправном водом за пиће. Квалитет услуге водоснадбевања не процењује се само кроз обезбеђивање довољне количине воде потрошачима за пиће за све уобичајене потребе у домаћинству, већ и кроз спречавање дистрибуције штетних материја и микроорганизама.

Начин контроле квалитета услуге водоснадбевања је мониторинг, а циљ контроле хигијенске исправности воде за пиће је очување и заштита здравља људи.

Завод за јавно здравље Панчево врши мониторинг водоснадбевања у свим општинама Јужног Баната у следећим насељеним местима:

Град Панчево
Бантски Брестовац, Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица, Панчево и Старчево;

Општина Алибуанар
Алибунар, Банатски Карловац, Девојачки Бунар, Добрица, Иланџа, Јаношик, Локве, Николинци, Нови Козјак, Селеуш и Владимировац;

Општина Бела Црква
Банатска Паланка, Банатска Суботица, Бела Црква, Црвена Црква, Чешко Село, Добричево, Дупљаја, Гребенац, Јасеново, Кајтасова, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Стара Паланка и Врачев Гај;

Општина Ковачица
Ковачица, Црепаја, Дебељача, Идвор, Падина, Путниково, Самош и Уздин;

Општина Ковин
Делиблато, Дубовац, Гај, Мало Баваниште, Ковин, Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак;

Општина Опово
Баранда, Опово, Сакуле и Сефкерин;

Општина Пландиште
Банатски Соколац, Барице, Дужине, Хајдучица, Купиник, Јерменовци, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велика Греда и Велики Гај;

Општина Вршац
Вршац, Куштиљ, Месић, Стража и Уљма