Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo obavljaju se stručni ispiti  zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa srednjom i višom stručnom spremom.

Ispit se može prijaviti lično  svakog radnog dana od 08 -13 časova.

Ispiti se obavljaju svakog meseca u godini (osim u julu i avgustu) ukoliko ima dovoljan broj prijavljenih kandidata.

Za Prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • fotokopiju diplome overenu kod javnog beležnika
  • uredno popunjenu i potpisanu pripravničku knjižicu u ustanovama, predviđeno Planom i programom za svaki profil, naznačeno na kraju pripravničke knjižice, ili overenu potvrdu o radnom stažu za zdravstvene radnike, koji su duže od 5 godina u stalnom radnom odnosu
  • overen izvod iz matične knjige venčanih ili fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu (za udate)
  • potvrdu o uplati 8.990,00 din u banci ili pošti na žiro-račun Zavoda za javno zdravlje Pančevo  br. 840-395661-37. Svrha uplate – stručni ispit, primalac Zavod za javno zdravlje Pančevo
  • potvrdu o uplati 200,00 din administrativne takse na žiro-račun br. 840-742221-843-57, model 97, poziv na broj 50-016, primalac Budžet Republike Srbije

 

U Zavodu za javno zdravlje kandidati koji su polagali stručni ispit posle februara 1994. godine mogu dobiti duplikat ili prepis uverenja. Za duplikat ili prepis  je potrebno:

  • zahtev za izdavanje duplikata –  prepisa sa potrebnim podacima
  • uplata od 1.500,00 din. na žiro-račun: 840-395661-37, svrha uplate je duplikat – prepis  uverenja   primalac: Zavod za javno zdravlje Pančevo

Pri prijavi kandidati dobijaju  pitanja, potrebnu literaturu  i detaljnija objašnjenja za polaganje stručnog ispita  za sve profile zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa srednjom i višom stručnom spremom.

Nakon prijave ispita kandidati imaju oko 30 dana za pripremu. Obaveštenje o datumu polaganja ispita kandidati dobijaju 5 do 8 dana pre ispita, telefonskim pozivom ili porukom. Uverenja o položenom stručnom ispitu izdaju se do meseca dana  zbog procedure potpisivanja u Ministarstvu zdravlja RS.

Kontakt osoba – Nada Gagić, telefon za informacije  062/8869724 ili  013/312-725 .

Pravilnik o visini troškova za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu za zdravstvenene radnike i zdravstvene saradnike