Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Последње вести

  • 22/03/2019
  • 0
  СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗE -24.март

  СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗE -24.март

  Сваке године обележавамо Светски дан борбе против туберкулозе 24. марта како бисмо подигли свест јавности о здравственом, социјалном и економском утицају туберкулозе и скренули пажњу на усмеравање напора ка елиминацији туберкулозе као јавноздравственог проблема. Ове године обележавамо 137. годишњицу објаве др Роберта Коха о открићу бацила туберкулозе, узрочника ове болести. Упркос значајном напретку оствареном у контроли

  Прочитај више...
  • 22/03/2019
  • 0

  22.март -Дан вода

  Упркoс вртoглaвoм тeхничкo-тeхнoлoшкoм нaпрeтку, рaзвojу урбaнизaциje и цивилизaциje уoпштe, скoрo пoлoвинa стaнoвникa плaнeтe joш увeк сe суoчaвa сa нeдoстaткoм приступa здрaвствeнo испрaвнoj вoди зa пићe и oдсуствoм eлeмeнтaрних услoвa сaнитaциje. Зaштo je стaњe у oвим oблaстимa тoликo aлaрмaнтнo? Пoд слoгaнoм „Вoдa зa свe: кo гoд дa стe и гдe гoд дa стe, вoдa je Вaшe

  Прочитај више...
  • 20/03/2019
  • 0
  Откривање рака дојке у раној фази болести = могуће ефикасно лечење

  Откривање рака дојке у раној фази болести = могуће ефикасно лечење

  У Календару јавног здравља 20. март – обележава се као национални Дан борбе против рака дојке. Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје скоро 1.700.000 оболелих жена, док од исте болести сваке године умре преко пола

  Прочитај више...
  • 19/03/2019
  • 0

  Грип – извештај за 11.недељу надзора

  На основу показатеља географске раширености у Јужнобанатском округу  је регистрована стопа инциденције (Ин)* обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу спорадичних и изолованих случјева. На основу регистроване стопе Ин ОСГ, праћене СЕНТИНЕЛ надзором од стране 18 сентинелних доктора, за 11. недељу надзора у 2019. години  од 11.03.2019.– 17.03.2019. године, под надзором је била популација 23363 становника,

  Прочитај више...