Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине
У циљу ефикаснијег и рационанијег обављања делатности у Заводу се организују следећи Центри:

 1. Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству
 2. Центар за превенцију и контролу болести
 3. Центар за хигијену и хуману екологију
 4. Центар за микробиологију
 5. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

У оквиру организационих целина формирани су одсеци и одељења:

I Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству

 1. Одсек за промоцију здравља и здравствено васпитање
 2. Одсек за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
 3. Одсек за информатику и биостатистику у здравству

II Центар за превенцију и контролу болести

 1. Одсек за имунизацију и антирабичну заштиту
 2. Одсек за незаразне болести и здравствени надзор
 3. Одсек за заразне болести и ДДД послове

III Центар за хигијену и и хуману екологију

 1. Одељење хигијене
 2. Одељење санитарне хемије и екотоксикологије
  1. Одсек за испитивања ваздуха
  2. Одсек за испитивање воде, хране и предмета опште употребе
  3. Одсек за инструменталну аналитику

IV Центар за микробиологију

 1. Одељење клиничке микробиологије
 2. Одељење санитарне микробиологије

V Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

 1. Одељење за правне, опште и техничке послове
 2. Одељење за економске и рачуноводствене послове