Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Завод пружа услуге узорковања и испитивања здравствене исправности предмета опште употребе. Испитивања обухватају:

  • Физичко, хемијско и микробиолошко испитивање предмета опште употребе, средстава за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средстава за одржавање чистоће у домаћинству
  • Проверавање усаглашености производа са важећим Правилницима
  • Физичко и хемијско испитивање дечијих играчака, посуђа и прибора
  • Испитивање тешких и токсичних метала
  • Физичко, хемијско и микробиолошко испитивање амбалаже

Ближе информације: 013 312 725 локал 102,