Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

HACCP je sistem postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira hranu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

U OBAVEZI SU DA PRIMENJUJU HACCP svi koji proizvode, distribuiraju, prerađuju, poslužuju, transportuju, pakuju i proizvode ambalažu za hranu.


Pravi partner za ostvarenje i praćenje ciljeva i zahteva HACCP koncepta je Zavod za javno zdravlje Pančevo:

 • sertifikovana zdravstvena ustanova sa sistemom menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 (sertifikacioni broj 022-05)
 • akreditovana laboratorija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 (akreditacioni broj 01-229)
 • stručni tim koji daje rešenje

Zajedno možemo proceniti rizik po zdravlje, predložiti mere za rešenje nastalih problema, edukovati i praktično obučiti zaposlene. Zavod za javno zdravlje Pančevo može biti Vaš partner u oblasti:

 1. Uzorkovanja i ispitivanja
  • hrane i  predmeta opšte upotrebe (uključujući ambalažu)
  • uzoraka sa površina – briseva (kontrola higijenskih uslova)
  • vode za piće, bazenskih, površinskih, otpadnih i podzemnih voda
 2. Usluga
  • sanitarnih pregleda zaposlenih
  • DDD poslova (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija)
 3. Specifičnost ugostiteljske delatnosti
  • Potrošači su sve više informisani o zdravlju i uticaju ishrane na njegovo očuvanje i unapređenje. Ponudite nešto novo – utvrđivanje energetske vrednosti hrane (%ugljenih hidrata + %belančevina + %masti)

Za sve korisnike koji se opredele za komplet usluga u oblasti HACCP obezbeđujemo popust na cenu usluga!

Bliže informacije: 013 312 725 lokal 102,