Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

HACCP је систем поступака за контролу процеса и осетљивих тачака у ланцу производње хране, са крајњим циљем да потрошач конзумира храну, у стању и на начин који ће бити безбедан по његово здравље.

У ОБАВЕЗИ СУ ДА ПРИМЕЊУЈУ HACCP сви који производе, дистрибуирају, прерађују, послужују, транспортују, пакују и производе амбалажу за храну.


Прави партнер за остварење и праћење циљева и захтева HACCP концепта је Завод за јавно здравље Панчево:

 • сертификована здравствена установа са системом менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 (сертификациони број 022-05)
 • акредитована лабораторија у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 (акредитациони број 01-229)
 • стручни тим који даје решење

Заједно можемо проценити ризик по здравље, предложити мере за решење насталих проблема, едуковати и практично обучити запослене. Завод за јавно здравље Панчево може бити Ваш партнер у области:

 1. Узорковања и испитивања
  • хране и  предмета опште употребе (укључујући амбалажу)
  • узорака са површина – брисева (контрола хигијенских услова)
  • воде за пиће, базенских, површинских, отпадних и подземних вода
 2. Услуга
  • санитарних прегледа запослених
  • ДДД послова (дезинсекција, дезинфекција и дератизација)
 3. Специфичност угоститељске делатности
  • Потрошачи су све више информисани о здрављу и утицају исхране на његово очување и унапређење. Понудите нешто ново – утврђивање енергетске вредности хране (%угљених хидрата + %беланчевина + %масти)

За све кориснике који се определе за комплет услуга у области HACCP обезбеђујемо попуст на цену услуга!

Ближе информације: 013 312 725 локал 102,