Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Руководилац Центра

мр сц мед.др Јелена Глуваков, спец.микробиологије са паразитологијом

Телефони центра (013) 312 725 локал 105 и 107, 0631041653 (13-14 часова)  

Центар чине:

 1. Одељење клиничке микробиологије – руководилац одељења др Јелена Минић Васић, спец.микробиологије са паразитологијом
 2. Одељење санитарне микробиологије – руководилац одељења  др Мирјана Димитријевић, спец.микробиологије са паразитологијом

Одељење клиничке микробиологије обавља испитивања из области бактериологије, серологије и паразитологије са микологијом.

Бактериолошки преглед

 • свих врста брисева, секрета, екскрета, пунктата, трансудата, ексудата, крви, фецеса и урина на аеробне, микроаерофилне и анаеробне бактерије одговарајућих узорака,
 • утврђивање осетљивости на антимикробне лекове – антибиограм
 • дијагностика бактериолошког клицоноштва у брисевима ждрела и  носа

Паразитолошки преглед фецеса, перианалног отиска, отиска коже и паразитолошко клицоноштво на протозое и хелминте

Миколошки преглед коже, слузница, длаке на дерматофите и кваснице и фецеса на кваснице
Имунолошки преглед серума на антитела / антигене вируса и бактерија.

 • Бактериолошка испитивања: морфологија, бактеријска култура, биохемијско-физиолошки тестови, серолошка типизација микроорганизама стандардним методама.
 • Серолошка испитивања : хемаглутинационе методе (Paul-Buwnel-ова реакција, TPHA), аглутинационе методаме (Widal-ова и Wright-ова реакција),  ЕЛИЗА – имунофлуоргесцентна техника /ЕЛФА метода (HIV, HBs антиген, HCV, антитела нa токсоплазму и рубела вирус и антитела на хеликобактер пилори), латекс метода-микроаглутинационе методе (АSTO, CRP, RF) и имунохроматографске методе (Chlamydimia trachomatis из цервикалног, уретралног бриса и сперме; Toxin A i B Clostridium difficilae из фецеса, антиген на Helicobacter pylori из фецеса).

Одељење спроводи и  едукацију здравствених радника и сарадника, пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама и обавља појединачне консултације са пацијентима (долазак лично уторком од 12.30h до 13.30h)

Пријм узорака за микробиолошка испитивања у области клиничке микробиологије обавља се у Пријемном одсеку лабораторије (привремено пресељени на адресу 6.октобра 9, Панчево)

 Одељење санитарне микробиологије спроводи

 • микробиолошко испитивање вода (вода за пиће- водоводска, бунарска и флаширана вода, базенска вода, површинска, отпадна и подземна вода)
 • микробиолошко испитивања хране и предмета опште употребе (средства за одржавање личне хигијене и улепшавање лица и тела,  прибор за једнократну употребу за јело и пиће, амбалажа)
 • испитивање узорака са површина (метод бриса и контакт плоче) на бактериолошку чистоћу са руку запослених, предмета (инструмената, посуђа, прибора) и радних површина
 • биолошку контролу суве и влажне стерилизације.

Одељење спроводи и едукацију и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника

Пријем узорака за микробиолошко испитивање у области санитарне микробиологије обавља Пријемна канцеларија Центра за хигијену и хуману екологију (привремено пресељени на адресу 6.октобра 9, Панчево).