Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

Rukovodilac Centra

mr sc med.dr Jelena Gluvakov, spec.mikrobiologije sa parazitologijom

Telefoni centra (013) 312 725 lokal 105 i 107, 0631041653 (13-14 časova)  

Centar čine:

 1. Odeljenje kliničke mikrobiologije – rukovodilac odeljenja dr med. Jelena Minić Vasić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom subspec.virusologije
 2. Odeljenje sanitarne mikrobiologije – rukovodilac odeljenja  dr med. Mirjana Dimitrijević, spec.mikrobiologije sa parazitologijom

Odeljenje kliničke mikrobiologije obavlja ispitivanja iz oblasti bakteriologije, serologije i parazitologije sa mikologijom.

Bakteriološki pregled

 • svih vrsta briseva, sekreta, ekskreta, punktata, transudata, eksudata, krvi, fecesa i urina na aerobne, mikroaerofilne i anaerobne bakterije odgovarajućih uzoraka,
 • utvrđivanje osetljivosti na antimikrobne lekove – antibiogram
 • dijagnostika bakteriološkog kliconoštva u brisevima ždrela i  nosa

Parazitološki pregled fecesa, perianalnog otiska, otiska kože i parazitološko kliconoštvo na protozoe i helminte

Mikološki pregled kože, sluznica, dlake na dermatofite i kvasnice i fecesa na kvasnice
Imunološki pregled seruma na antitela / antigene virusa i bakterija.

 • Bakteriološka ispitivanja: morfologija, bakterijska kultura, biohemijsko-fiziološki testovi, serološka tipizacija mikroorganizama standardnim metodama.
 • Serološka ispitivanja : hemaglutinacione metode (Paul-Buwnel-ova reakcija, TPHA), aglutinacione metodame (Widal-ova i Wright-ova reakcija),  ELIZA – imunofluorgescentna tehnika /ELFA metoda (HIV, HBs antigen, HCV, antitela na toksoplazmu i rubela virus i antitela na helikobakter pilori), lateks metoda-mikroaglutinacione metode (ASTO, CRP, RF) i imunohromatografske metode (Chlamydimia trachomatis iz cervikalnog, uretralnog brisa i sperme; Toxin A i B Clostridium difficilae iz fecesa, antigen na Helicobacter pylori iz fecesa).

Odeljenje sprovodi i  edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama i obavlja pojedinačne konsultacije sa pacijentima (dolazak lično utorkom od 12.30h do 13.30h)

Prijm uzoraka za mikrobiološka ispitivanja u oblasti kliničke mikrobiologije obavlja se u Prijemnom odseku laboratorije (privremeno preseljeni na adresu 6.oktobra 9, Pančevo)

 Odeljenje sanitarne mikrobiologije sprovodi

 • mikrobiološko ispitivanje voda (voda za piće- vodovodska, bunarska i flaširana voda, bazenska voda, površinska, otpadna i podzemna voda)
 • mikrobiološko ispitivanja hrane i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene i ulepšavanje lica i tela,  pribor za jednokratnu upotrebu za jelo i piće, ambalaža)
 • ispitivanje uzoraka sa površina (metod brisa i kontakt ploče) na bakteriološku čistoću sa ruku zaposlenih, predmeta (instrumenata, posuđa, pribora) i radnih površina
 • biološku kontrolu suve i vlažne sterilizacije.

Odeljenje sprovodi i edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika

Prijem uzoraka za mikrobiološko ispitivanje u oblasti sanitarne mikrobiologije obavlja Prijemna kancelarija Centra za higijenu i humanu ekologiju (privremeno preseljeni na adresu 6.oktobra 9, Pančevo).