Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Помоћник директора 

мр пх  Мирјана Остојин, спец.санитарне хемије
Тел (013 ) 322.965 лок 106, 

Завод за јавно здравље Панчево примењује систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 о чему сведочи сертификат регистарски број 022-05.

Политика квалитета Завода

Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

 Обим акредитације детаљно .

Свесни да, и „када смо стигли тако далеко да нам се чини да не можемо начинити нити један корак више, превалили смо тек пола пута за који смо способни“  и зато непрестано корачамо напред, ка врху успешности.