Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

Tel/faks: +381 13 322 965

E-mail adresa: info@zjzpa.org.rs

Direktor: +381 13 318 713

direktor@zjzpa.org.rs

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU

Tel (013) 318 573

socijalna@zjzpa.org.rs  promocija@zjzpa.org.rs

CENTAR ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI

Tel (013) 310 466 i 322 965 lokal 112

epidemiologija@zjzpa.org.rs      imunizacija@zjzpa.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Tel (013) 312 725 lokal 102 (higijena) higijena@zjzpa.org.rs

Tel (013) 312.725 lokal 106 (hemija) hemija2@zjzpa.org.rs

lokal 104 hemija@zjzpa.org.rs

lokal 106 laboratorija@zjzpa.org.rs

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Tel (013) 312 725 lokal 105 i 107,  063 1041653 mikrobiologija@zjzpa.org.rs

SLUŽBU ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE

Tel (013) 331 525 uprava@zjzpa.org.rs

Tel (013) 322.965

lokal 116 racunovodstvo@zjzpa.org.rs

lokal 109  komercijala@zjzpa.org.rs