13.09.2023. године у Дому здравља Вршац обучени тренери Завода за јавно здравље Панчево одржали су обуку „Вештине квалитетног пружања здравствених услуга за унапређење здравих стилова живота и имунизације“ која има за циљ да унапреди комуникацију лекара и пацијената, повећа вероватноћу да пацијенти послушају савет лекара у вези са здравим стилом живота и имунизацијом, и у том процесу повећа задовољство и лекара и пацијената.

Обука је реализована у оквиру пројекта МОМЕНТУМ – Трансформација и правичност рутинске имунизације (енг. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Америчке агенције за међународни развој (U.S. Agency for International Development – USAID).

Пројекат МОМЕНТУМ – Трансформација и правичност рутинске имунизације (енг. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Америчке агенције за међународни развој (U.S. Agency for International Development – USAID) користио је комбинацију квалитативног и квантитативног истраживања за разумевање баријера и олакшавајућих фактора за вакцинацију рањивих група – особа старијих од 45 година са хроничним обољењима и трудница. На основу ових података развијена је Стратегија која има за циљ да повећа обухват вакцинацијом ових група и подразумева три кључне области за пацијенте и лекаре: значај здравих стилова живота укључујући имунизацију; вакцинацију, укључујући и ону против KОВИД-19; и пружање квалитетне здравствене услуге кроз бољу комуникацију са пацијентима.

Део имплементације Стратегије је и одржана едукација, која је развијена као целодневни тренинг, намењен лекарима који раде са особама старијим од 45 година са хроничним обољењима и трудницама: лекарима опште медицине, интернистима и гинеколозима на свим нивоима здравствене заштите.

Едукацији одржаној у Вршцу присуствовали су лекари из Општина Вршац, Пландиште и Бела Црква, као и лекари из Панчева.

Ostavite odgovor