Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Програм јавно-здравствене контроле у предшколским и школским објектима спроводи се у циљу смањења негативног утицаја колективног боравка деце на њихов раст и развој, превенције појаве заразних болести, као и смањења обољевања деце од незаразних болести.

Основни циљ  оваквог програма програма је унапређење средине и здравља деце применом ефикасних мера за смањење негативног утицаја неадекватне средине на здравствено стање деце.

Специфични циљеви:

 • спречавање и сузбијање болести путем унапређења здравља
 • предузимање превентивних противепидемијских мера, као и мера у случају појаве болести
 • унапређење личне хигијене деце и особља
 • ажурирање базе података о хигијенско-санитарним карактеристикама објеката
 • издвајање приоритета од интереса за очување и унапређење здравља деце

Приоритетно место заузимају хигијенско-санитарни услови у објектима за колективни боравак деце који подразумевају:

 • просторије за рад и боравак
 • околину објекта
 • услове и опрему за водоснабдевање и начин уклањања отпадних материја
 • опремљеност санитарно-хигијенских чворова
 • природно и вештачко осветљење
 • грејање и вентилацију просторија
 • гардеробе за децу
 • кухиње и простор за смештај намирница

Програм обухвата следеће активности:

 • контролу хигијенског стања предшколских и школских објеката
 • контролу микробиолошког стања радних површина, посуђа и руку особља запосленог у кухињама предшколских објеката
 • испитивање здравствене безбедности хране
 • испитивање енергетске вредности оброка
 • контролу воде за пиће
 • контролу спровођења хигијенско-профилактичких мера
 • санитарне прегледе запосленог особља које подлеже обавезном здравственом прегледу
 • послове дезинсекције и дератизације
 • извештавање и евалуацију програма и израду предлога мера за унапређење хигијенско- санитарног стања у објектима

Завод за јавно здравље Панчево спроводи Програм јавно-здравствене контроле предшколских и школских објеката у Граду Панчеву, Вршцу, Белој Цркви, Опову, Алибунару, Ковину, Ковачици и Хајдучици.

До сада су испуњени следећи очекивани ефекти:

 • побољшани су хигијенско-санитарни услови у предшколским објектима (квалитет воде за пиће, диспозиција отпадних материја, друштвена исхрана, хигијенски намештај итд.)
 • унапређено је здравље деце и смањене су болести лоших хигијенских услова и незаразних масовних стања која се повезују са неадекватним условима рада у предшколским и школским објектима.

Презентација Програма јавноздравствене контроле предшколских и школских објеката који финансира Градска управа града Панчева овде…