Izaberite pismo

ћирилица

Grb Srbije Grb Vojvodine Tradicionalni grb Vojvodine

25.02.2021 god.

Javna nabavka  za Usluge – USLUGE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Broj: JNU-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  08.03.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

16.02.2021 god.

Javna nabavka  za Dobra – Gorivo –

Broj: JND-I/2021

Rok za dostavljanje ponuda na portal  26.02.2021 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv za gorivo

Konkursna dokumentacija

30.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL –

Partija 13 –  Testovi i reagensi za mikrobiologiju;

Broj: JN IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda na portal  14.12.2020 god. do 12 časova.

Javni poziv JN-IV/2020

Kriterijum za dodelu ugovora P13

Kvalitativni izbor P13

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

24.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL – PARTIJA 2 – RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI

broj: JN-III/2020

Rok za dostavljanje ponuda na portal  10.12.2020 god. do 11 časova.

Javni Poziv JN-III/2020

Kriterijum za dodelu ugovora

Kvalitativni izbor

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

11.11.2020 god.

Javna nabavka  za Dobra – Potrošni materijal za PCR

broj: VD-II/2020

Rok za dostavljanje ponuda 26.11.2020 god. do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Javni poziv VD-II/2020

Kriterijumi za dodelu ugovora

Kvalitativni izbor

Opšti podaci

Tehnička dokumentacija

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Tehnička specifikacija sa strukturom cene

Pitanje i odgovor br:1

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Laboratorijska oprema – Laboratorijski frižider velikog kapaciteta.

broj: MD-VI/2020

Rok za dostavljanje ponuda 09.07.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Pitanja i odgovor na pitanja br 2

Pitanje i odgovor na pitanje br: 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-VI 2020

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra -OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Uzorkivač /sampler suspendovanih čestica iz vazduha sa pratećom opremom

broj: MD-V/2020

Rok za dostavljanje ponuda 09.07.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-V 2020

30.06.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Oprema za zaštitu životne sredine – Napredni portabl sistem za monitoring buke

broj: MD-IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda 08.07.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-IV 2020

26.06.2020 god.

Javna nabavka  velike vrednosti Dobra – Laboratorijski materijal   broj: VD-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 27.07.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanja br. 6

Odgovor na pitanja br. 5

Odgovor na pitanja br. 4

Odgovor na pitanja br. 3

Odgovor na pitanja br. 2

Odgovri na pitanja br. 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-I/2020 Laboratorijski materijal

28.05.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Dobra – Administrativni materijal   broj: MD-II/2020

Rok za dostavljanje ponuda 05.06.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor na pitanje

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MD-II / 2020

20.05.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja softvera za Monitoring vazduha za 2020, 2021 i 2022  broj: MU-IV/2020

Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

MU-IV 2020 Javni poziv

13.02.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti dobra – Gorivo za 2020 g. broj: MD-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 21.02.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Gorivo 2020

Poziv za dostavljanje ponuda MD-I/ 2020

07.02.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja računovodstvenog softvera za 2020 g., 2021 g, 2022 g broj: MU-III/2020

Rok za dostavljanje ponuda 18.02.2020 god. do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija MU-III/2020

Poziv za dostavljanje ponuda

22.01.2020 god.

Javna nabavka  male vrednosti Usluga održavanja softvera za mikrobiologiju  za 2020, 2021 i 2022  broj: MU-I/2020

Rok za dostavljanje ponuda 30.01.2020 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija MU-I/2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda

17.01.2020 god.

Javna nabavka  otvorenin postupak – Okvirni sporazum  za 2020 i 2021  broj: OSU-I/2020

Usluge popravke i održavanja vozila za 2020 i 2021 g. po partijama

Rok za dostavljanje ponuda 18.02.2020 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1

Odluka o dodeli ugovora OSU-I/2020

Konkursna dokumentacija OSU-1/2020

Javni poziv

17.01.2020 god.

Javna nabavka  otvorenin postupak – Okvirni sporazum  za 2020 i 2021  broj: OSU-I/2020

Usluge popravke i održavanja vozila za 2020 i 2021 g. po partijama

Rok za dostavljanje ponuda 18.02.2020 god. do 10 časova.

Konkursna dokumentacija OSU-1/2020

Javni poziv

24.07.2019

Javna nabavka Velike vrednosti – Oprema za zaštitu životne sredine – SISTEM INDUKOVANO KUPLOVANE PLAZME SA MASENIM DETEKTOROM (ICP-MS) ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ELEMENATA KOJI SE ISPITUJU U UZORCIMA ŽIVOTNE SREDINE VD-IV/2019

Rok za dostavljanje ponuda 26.08.2019 do 9:30 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanje br.4

Odgovor na pitanje br. 3

Odgovr na pitanje br 2

Odgovor na pitanja br. 1

Konkursna dokumentacija VD-IV/2019

Javni poziv VD-IV/2019

13.06.2019

Javna nabavka male vrednosti za uslugu Stručnog nadzora nad izvođenjem radova za rekonstrukciju i dogradnju starog grudnog odeljenja

Rok za dostavljanje ponuda 21.06.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Javni poziv MU-III/2019

20.05.2019

Javna nabavka velike vrednosti za dobra Laboratorijski potrošni materijal za 2019 VD-III/2019

Novi rok za dostavljanje ponuda 24.06.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanja br.8

Odgovor na pitanja br.7

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanja br.6

Odgovor na pitanja br.5

Odgovor na pitanja br.4

Odgovor br: 3

Odgovor br: 2

Odgovor br: 1

Konkursna dokumentacija Laboratorijski materijal

Javni poziv VD-III 2019

10.04.2019

Javna nabavka male vrednosti za dobra Administrativni materijal za 2019 MD-II/2019

Rok za dostavljanje ponuda 18.04.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanje br.1

Konkursna dokumentacija Administrativni materijal 2019

Javni poziv MD-II 2019

04.04.2019

Javna nabavka otvoreni postupak Okvirni sporazum -Servisiranje i popravka laboratorjiske opreme i opreme za životnu sredinu za 2019 OSU-II/2019

Rok za dostavljanje ponuda 07.05.2019 do 10 časova.

Odluka o obustavi postupka za partije 15 i 26

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija OSU-II/2019

Javni poziv OSU-II/2019

20.03.2019

Javna nabavka Velike vrednosti – Oprema za zaštitu životne sredine – SISTEM INDUKOVANO KUPLOVANE PLAZME SA MASENIM DETEKTOROM (ICP-MS) ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ELEMENATA KOJI SE ISPITUJU U UZORCIMA ŽIVOTNE SREDINE

Rok za dostavljanje ponuda 19.04.2019 do 10:30 časova.

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Odgovor na pitanja br.7

Odgovor na pitanja br.5-6

Odgovor na pitanja br.4

Odgovor na pitanja br.3

Odgovor na pitanja br.2

Odgovor na pitanje br. 1

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-II/2019

27.02.2019

Javna nabavka Velike vrednosti – Oprema za zaštitu životne sredine – Uređaj za konverziju „NH3/NOx ” kompatibilan sa postojećim NO2/NOx analizatorom „HORIBA APNA 370“

Rok za dostavljanje ponuda 29.03.2019 do 10:30 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Javni poziv VD-I/2019

14.02.2019

Javna nabavka male vrednosti – Dobra Gorivo 2019 g.

Rok za dostavljanje ponuda 22.02.2019 do 12 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za Gorivo 2019

Pitanja i odgovor br: 1

Konkursna dokumentacija za gorivo 2019

Poziv za dostavljanje ponuda

01.02.2019

Javna nabavka otvoreni postupak Okvirni sporazum -Servisiranje i popravka laboratorjiske opreme i opreme za životnu sredinu za 2019 OSU-I/2019

Rok za dostavljanje ponuda 04.03.2019 do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 37

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 36

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 35

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 34

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 33

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 31

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 30

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 29

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 28

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 24

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 23

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 22

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 18

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 9

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 8

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 5

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 4

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

Odluka o obustavi postupka za partije 12, 15, 17, 21, 26, 27, 32

Odluka o dodeli ugovora OSU-I/2019

Konkursna dokumentacija

Javni poziv OSU-I /2019

22.01.2019

Javna nabavka male vrednosti za 2019 broj MU-I/2019

Usluge elektronskih komunikacija- Mobilana i fiksna telefonija

Novi rok za dostavljanje ponuda 31.01.2019 do 12 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije 2019

Odgovor na pitanja br.1

Konkursna dokumentacija Mobilna i fiksna telefonija

Javni poziv MU-I/2019

23.11.2018

Javna nabavka velike vrednosti za 2018  broj: VD-II/2018

OPREMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
– NO2/NOx ANALIZATOR SA MOGUĆNOŠĆU NADOGRADNJE KONVERTERA ZA AMONIJAK

Rok za dostavljanje ponuda 24.12.2018 god. do 10:30 časova.

Izmena konkursne dokumentacije u delu način plaćanja.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

22.11.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MU-III/2018

Usluga dorade knjigovodstvenog softvera

Rok za dostavljanje ponuda 30.11.2018 god. do 11 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Dorada knjigovodstvenog softvera

Poziv za dostavljanje ponuda MU-III/2018

30.10.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MD-VII/2018

Laboratorijska oprema

Rok za dostavljanje ponuda 07.11.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Odgovor na pitanje br.1

Konkursna dokumentacija laboratorijska oprema

Javni poziv MD-VII 2018

22.10.2018

Javna nabavka male vrednosti za 2018  broj: MD-VI/2018

Oprema za kopneni saobraćaj – Automobil

Rok za dostavljanje ponuda 30.10.2018 god. do 11 časova.

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Automobil 2018

Javni poziv MD-VI 2018

26.04.2018

Javna nabavka  otvorenin postupak – Okvirni sporazum  za 2018 i 2019  broj: OSU-I/2018

Usluge popravke i održavanja vozila za 2018 i 2019 g. po partijama

Rok za dostavljanje ponuda 28.05.2018 god. do 10 časova.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija Održavanje Vozila

Javni poziv OSU-I /2018