Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Руководилац Центра

мр сц мед.др Слађана Томић, спец.епидемиологије

Телефони центра (013) 310 466 и 322 965 локал 112       

Центар за превенцију и контролу болести спроводи Програм превенције и контроле заразних болести, Национални програм имунизације, ради на превенцији, контроли и праћењу водећих хроничних незаразних болести, одржава спремност за реаговања у ванредним стањима (природне несреће, епидемије, катастрофе изазване људским фактором, пандемије), врши здравствени надзор, пружа стручно-методолошку помоћ здравственим и социјалним установама на територији Јужнобанатског округа, едукује здравствене раднике и општу популацију у домену своје струке, обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, учествује у истраживањима из свог делокруга рада итд.

Центар за превенцију и контролу болести у свом саставу има три одсека:

 1. Одсек за имунизацију и антирабичну заштиту – шеф одсека мр сц мед др Слађана Томић, спец.епидемиологије
 2. Одсек за незаразне болести и здравствени надзор – шеф одсека др Тања Тодоровић, спец.епидемиологије
 3. Одсек за заразне болести и ДДД послове – шеф одсека др Оливера Станишић, спец.епидемиологије

Одсек за имунизацију и антирабичну заштиту

 • Обавља координацију и надзор над спровођењем програма имунизације
 • Пружа стручно-методолошку помоћ здравственим установама током процеса планирања, спровођења и извештавања о спроведеној имунизацији
 • Формира периодичне извештаје и анализе о спровођењу Програма имунизације са предлогом мера
 • Учествује у спровођењу програма елиминације и ерадикација одређених (приоритетних) заразних болести
 • Спроводи надзор над пријављеним нежељеним реакцијама након имунизације, на основу важећег Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
 • Оорганизује рад стручног тима за утврђивање трајних контраиндикација
 • Обавља рад у антирабичном кабинету
 • Спроводи вакцинацију против беснила и вирусног хепатитиса Б
 • Организује и обавља едукације здравствених радника и опште поулације из свог делокруга рада, кроз индивидуални и групни здравствено васпитви рад и сарадњу са медијима

Одсек за незаразне болести и здравствени надзор

 • Врши прикупљање, обраду и епидемиолошку анализу података о водећим хроничним незаразним обољењима (ХНО)
 • Прати епидемиолошку ситуацију хроничних незаразних болести на свом подручју,
 • Води регистра за рак, регистра за акутни коронарни синдром, регистра за диабетес мелитус и регистар осталих ХНО
 • Пружа стручно-методолошку помоћ службама домова здравља из области превенције,
 • Обавља координативне активности и сарадњу са здравственим установама које су укључене у Програм организованог скрининга на рак дојке и дебелог црева
 • Организује  и обавља едукације здравствених радника и опште популације из свог делокруга рада, кроз индивидуални  рад, групни здравствено васпитни рад и сарадњу са медијима
 • На основу важеће законске регулативе организује се и спроводи обавезне здравствене прегледе (санитарни прегледи) одређених категорија запослених, других лица и клицоноша.

Одсек за заразне болести и ДДД послове

 • Прикупља, анализира и врши обраду података о кретању заразних болести
 • Формира периодичне извештаје и анализе у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом заразних болести
 • Предлаже мере у циљу спречавања настанка и сузбијања ширења заразних болести
 • Обавља послове на спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција на основу важећег правилника
 • Обавља саветовање и тестирање на ХИВ и друге полно преносиве инфекције у Саветовалишту за ХИВ/АИДС, у оквиру добровољног, поверљивог саветовања и тестирања (ДПСТ)
 • Обављање здравствени надзор над путницима у међународном саобраћају
 • Организује и обавља едукације здравствених радника и опште популације из свог делокруга рада, кроз индивидуални и групни здравствено васпитни рад и сарадњу са медијима
 • Обавља послове из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама и по захтевима.