УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Градска управа града Панчева Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развоју сарадњи са Заводом за јавно здравље Панчево реализовао је током 2015.године пројекат „УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХПРОИЗВОДА“ Резултати пројекта презентовани су медијима, учесницима пројекта и свим заинтересованим лицима у Градскојуправи14.01.2016.   Пројектом је планиран и реализован обухват од 28домаћинстава која се баве производњом