Подручје Јужнобанатског округа, као и територија Војводине карактерише се ендемичном епизоотијом беснила код дивљих животиња, углавном лисица, а изузетно и код домаћих животиња (мачка, паса).

Од 2010. до 2016. године на територији Јужнобанатског округа није било доказаног беснила код животиња, за разлику од  2009. године када је доказано беснило код 8 животиња: код 3 мачке (1 општина Панчево, 2 општина Алибунар), 3 пса (све општина Алибунар) и 2 лисице (1 општина Ковин и 1 општина Алибунар).

Задњих деценија на овом подручју није забележен ниједан случај обољења код људи.

Антирабичне станице на територији Јужнобанатског округа  које врше антирабичну заштиту су  у Центару за превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље Панчево, на Инфективном одељењу Опште болнице Панчево и Инфективном одељењу Опште болнице Вршац. У антирабичним станицама Јужнобанатског округа у 2016. години код 1004 пацијената пружена је антирабична заштита.

Озлеђених и вакцинисаних против беснила на територији Јужнобанатском округу од 2012-2016. године било је: 2012. 867 озлеђених, 128 вакцинисаних; 2013. 871 озлеђених, 57 вакцинисаних; 2014. 998 озлеђених, 54 вакцинисаних; 1066 озлеђених, 46 вакцинисаних и 2016. 1004 озлеђених и 42 вакцинисаних лица.

Од 1004 озлеђена лица у 2016.години, 257  пријављено је у антирабичној станици Завода за јавно здравље Панчево (вакцинисаних 16), 378 инфективном одељењу ОБ Панчево (вакцинисаних 12) и 369 инфективном одељењу ОБ Вршац (вакцинисаних 14).

Од укупно 257 озлеђених особа које су се у 2016. години јавиле у антирабичну станицу Завода  55% су са територије Града Панчева (141), и то 15 пацијената је дало податак да је озлеђено од паса познатог власника, 100 пацијената је дало податак да је озлеђено од паса непознатог власника. Због озледа од мачке познатог власника јавило се 12 пацијената док је 14 пацијената дало податак да је озлеђен од мачке непознатог власника. Од укупно 141 озлеђених особа које су се у 2016. години јавиле у антирабичну станицу Завода 52,48% су са територије градског насеља Панчево (74), и то 6 пацијената је дало податак да је озлеђено од паса познатог власника, 53 пацијената је дало податак да је озлеђено од паса непознатог власника. Због озледа од  мачке познатог власника јавило се 4 пацијената док је 11 пацијената дало податак да је озлеђено од мачке непознатог власника.

Табела – Дистрибуција пацијената којима је пружена антирабична заштита у  Антирабичној станици  Центра за превенцију и контролу болести ЗЈЗ Панчево, по општинама, врсти животиње која је нанела озледу и власничкој припадности животиње од 01.01.2016. до 31.12.2016. године.

 

 

ОПШТИНА

НЕПОЗНАТИ

ВЛАСНИК

ПОЗНАТИ

ВЛАСНИК

 

 

УКУПНО

ПАС МАЧКА ПАС МАЧКА
 ПАНЧЕВО 100 14 15 12 141
 АЛИБУНАР 20 3 5 1 29
 БЕЛА ЦРКВА 0 0 0 0 0
 ВРШАЦ 0 0 0 0 0
 КОВИН 37 6 8 0 51
 КОВАЧИЦА 10 1 5 4 20
 ПЛАНДИШТЕ 0 0 0 0 0
 ОПОВО 7 1 3 0 11
 ДРУГЕ  ОПШТИНЕ 4 0 0 0 4
 ЗБИР 178 25 36 17 256*+1 ујед коња

Укупно је одрађена у Пастеровом заводу контрола имунитета код 15 комплетно вакцинисаних особа  и код петоро пацијента заштитна вредност ниво титра није била ≥ 0.5ИЈ/мл, те су после допуњене дозе вакцине остварили заштитну вредност ниво титра ≥ 0.5ИЈ/мл и успешно су и они вакцинисан против беснила. Код једног комплетно вакцинисаног пацијента није рађена контрола имунитета пошто се исти вратио у иностранство. У сарадњи са Пастеровим заводом ове године одрађено је 13 контрола имунитета, код превентивно вакцинисаних радника ЈКП Хигијена Ковин, спороведена је превентивна вакцинација код 2 радника ЈКП Хигијена Ковин и код 13 радника ЈКП Хигијена Панчево одрађена је  контрола имунитета.

 МЕРЕ КОД УЈЕДА ОД ЖИВОТИЊЕ:

  • самопомоћ – рану добро опрати сапуном и испрати водом
  • јавити се у здравствену установу одмах
  • темељно чишћење ране под медицинским надзором
  • профилакса тетануса код изабраног доктора, увођење антибиотске терапије по потреби
  • процена ради вакцинације против беснила као и увођења антибактеријског лечења спроводи се у Антирабичним станицама (Завод за јавно здравље  Панчево, ОБ Панчево – Инфективно одељење, ОБ Вршац -Инфективно одељење)
  • не ушивати и не затварати рану код уједа животиње која је оболела од беснила, осим ако је то неопходно.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ:

  • преекспозициона вакцинација против беснила спроводи се код лица која су професионално угрожена инфекцијом вируса беснила (лабораторијски радници, ветеринарски хигијеничари, ветеринарски техничари, ветеринари, зоохигијеничари, шумари, ловочувари и препаратори, као и лица која професионално долазе у контакт са слепим мишевима)
  • не усвајати дивље животиње
  • ОБАВЕЗНО ВАКЦИНИСАТИ КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
Оставите одговор