Prema zaključku Kriznog štaba (broj 53-4216/2020-2 od 27.05.2020.) testiranje brzim serološkim testom kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus SARS-CoV-2, Zavod za javno zdravlje Pančevo sprovodi počev od 01.06.2020. na lični zahtev građana, uz predhodno plaćanje naknade u iznosu od 1200,00 dinara. Sredstva se uplaćuju na žiro račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 840-17750-34.

Ostavite odgovor