Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине
ЕТИЧКИ ОДБОР

Председник одбора:
др Тања Тодоровић, спец.епидемиологије

Чланови:
др Јелена Глуваков, спец.микробиологије,
Јелена Ћирић, дипл.правник ОБ Панчево

СТРУЧНИ САВЕТ

Председник савета:
Прим. др Јасмина Стојановић-Павловић, спец.социјалне медицине

Чланови:
Прим. др Дубравка Николовски, спец.хигијене,
др Оливера Станишић, спец.епидемиологије,
др Јелена Минић Васић, спец.микробиологије,
мр пх Мирјана Остојин, спец.санитарне хемије

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Председник комисије:
др Александра Перовић, спец.социјалне медицине

Чланови:
прим мр др Радмила Јовановић, спец.хигијене,
мр сц. мед. др Јелена Глуваков, спец.микробиологије са паразитологијом,
мр сц. мед. др Слађана Томић, спец.епидемиологије,
мр пх Мирјана Остојин, спец.санитарне хемије,
мр пх Тамара Ђурковић, спец.санитарне хемије

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Председник колегијума:
прим. др Љиљана Лазић, спец.социјалне медицине и спец.менаџмента у здравству, субспец.здравственог васпитања

Чланови:
др Александра Перовић, спец.социјалне медицине,
прим. мр сц. мед. др Дубравка Николовски, спец.хигијене,
мр сц. мед. др Јелена Глуваков, спец.микробиологије са паразитологијом,
мр сц. мед. др Слађана Томић, спец.епидемиологије

У раду стручног колегијума учествују:
помоћник директора  мр пх спец. Мирјана Остојин,
руководилац Одељења санитарне хемије и екотоксикологије
дипл.физикохем мастер Сања Божовић