Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству обавља следеће услуге:

  • Анализа здравственог стања становништва Јужнобанатског округа по општинама
  • Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама
  • Анализа квалитета рада здравствених установа
  • Анализира и спроводи спољну проверу квалитета стручног рада здравствних радника и сарадника у здравственим установама и приватној пракси

Спроводи циљана популациона истраживања здравственог стања. За детаљније анализе: socijalna@zjzpa.org.rs


Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом 2016.г детаљно

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом 2016.г детаљно

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити 2014.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2014.г. детаљно...

Компаративан структура запослених 2013. и 2009-2013. детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада 2014.г. детаљно…

 Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити 2013.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2013.г. детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада 2013.г. детаљно…

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2012.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у 2012.г.  детаљно…

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2012.г. – детаљно…

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2012.г.  – детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2012.г. – детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2012.г. детаљно…

 

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2011.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у 2011.г.  детаљно…

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2011.г. – детаљно…

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2011.г.  – детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2011.г. – детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2011.г. детаљно…

 

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2010.г. – детаљно …

Здравствено стање становништва у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2010.г. – детаљно …

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2010.г. – детаљно …

Анализа здравственог стања у Јужнобанатском округу 1991-2010 – детаљно …