Изаберите писмо

latinica

Грб Србије Грб Војводине Традиционални грб Војводине

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству обавља следеће услуге:

  • Анализа здравственог стања становништва Јужнобанатског округа по општинама
  • Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама
  • Анализа квалитета рада здравствених установа
  • Анализира и спроводи спољну проверу квалитета стручног рада здравствних радника и сарадника у здравственим установама и приватној пракси

Спроводи циљана популациона истраживања здравственог стања. За детаљније анализе: socijalna@zjzpa.org.rs


Анализа коришћења примарне здравствене заштите у 2016.г детаљно

Анализа коришћења секундарне здравствене заштите у 2016.г детаљно

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити 2014.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити 2014.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2014.г. детаљно...

Компаративан структура запослених 2013. и 2009-2013. детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада 2014.г. детаљно…

 Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у примарној здравственој заштити 2013.г. детаљно…

Анализа задовољства запослених у секундарној здравственој заштити 2013.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у Јужнобанатском округу у 2013.г. детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада 2013.г. детаљно…

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2012.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у 2012.г.  детаљно…

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2012.г. – детаљно…

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2012.г.  – детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2012.г. – детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2012.г. детаљно…

 

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2011.г. детаљно…

Здравствено стање становништва у 2011.г.  детаљно…

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2011.г. – детаљно…

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2011.г.  – детаљно…

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2011.г. – детаљно…

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2011.г. детаљно…

 

Анализа коришћења здравствене заштите у здравственим установама у 2010.г. – детаљно …

Здравствено стање становништва у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства корисника примарном здравственом заштитом у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства запослених у здравственим установама у 2010.г. – детаљно …

Анализа задовољства корисника секундарном здравственом заштитом у 2010.г. – детаљно …

Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа у 2010.г. – детаљно …

Анализа здравственог стања у Јужнобанатском округу 1991-2010 – детаљно …